2015eko XXV. erakusleihoen bozketa / Votación escaparates XXV Concurso 2015 - Getxo Enpresa

2015eko XXV. erakusleihoen bozketa / Votación escaparates XXV Concurso 2015

Aukeratu zure erakusleiho fisiko eta web gogokoenak eta bidali zure datuak ,web atala honetako amaieran dagoen formularioa betez / Selecciona tu escaparate físico y web favoritos y envía tus datos, cumplimentando el formulario que se encuentra al final de esta sección web

OHAR GARRANTZITSUA / NOTA IMPORTANTE: Sistemak  erakuslehio berari bikoiztutako botoak ezabatuko ditu / El sistema eliminará los votos duplicados al mismo escaparate 

Erakusleiho fisikoak / Escaparates físicos

Erakusleihoen argazkiak ordenatuta daude auzo bakoitzean ibilbide bat proposatzeko,  fizikari modalitatean parte hartzaileak Getxoko 25garren  erakusleihoen lehiaketan, erakusleihoak hor bertan errazago ikustekoa da proposamena.  Animatzen zaituztegu aurkitzera, gozatuko eta ustekabean harrapatuko duzu! / Las fotos de los escaparates están ordenadas proponiendo un itinerario en cada barrio, al objeto de facilitar la visita a los escaparates, que participan en la modalidad de escaparate físico en 25º Concurso de Escaparates de Getxo. Te animamos a descubrirlos, disfrutarás y te sorprenderán!

Algortan (Geltokiko plazatik (metroa) hasita) / En Algorta (Comenzando por la Pza de la Estación (metro))

Areetan (Geltokiko plazatik (metroa) hasita) / En Las Arenas (Comenzando por la Pza de la Estación (metro))

Romon (Areetako Geltokiko plazatik (metroa) hasita) / En Romo (Comenzando por la Pza de la Estación (metro) de Las Arenas)

Negurin (Geltokiko plazatik (metroa) hasita) / En Neguri (Comenzando por la Pza. de la Estación (metro))

Erakusleiho web/Escaparates web

×
×