Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak - Getxo Enpresa

Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak

Elkartea osatzen duten negozioei laguntza eta diru-laguntzen berri ematen diegu, horri buruzko aholkularitza espezializatua ematen diegu, eta dagozkion eskaera- eta justifikazio-izapideak egiten ditugu, bai eta espedienteak amaitu arteko jarraipena eta administrazio emaileak diru-laguntza ordaintzea ere.

Gaur egun indarrean dauden laguntzak eta diru-laguntzak honako hauek dira:

Efizientzia energetikoa hobetzeko

MOVES III: IBILGAILU ELEKTRIKOAK ETA KARGATZEKO SISTEMAK ESKURATZEKO DIRU-LAGUNTZA

Cuantía de ayuda:

• Ordezko energiako ibilgailu berrientzat (turismoak, autobusak, furgonetak, N2, N3, M1, N1, M2, N3, L6e, L7e eta L3e kategoriako motorrak edo ibilgailu elektrikoak) 750 € eta 7000 € artean, kategoriaren, motor-motaren, autonomiaren eta pisuaren arabera. Horrez gain, saltokiak gutxienez 1000 €-ko deskontua egin beharko du. Enpresa bakoitzak diruz lagundutako 50 ibilgailu izan ditzake gehienez. • Ibilgailu elektrikoak kargatzeko sistemetarako eta horiek jabeen erkidegoan aurreinstalatzeko edo instalatzeko, egindako inbertsioaren % 80ra arte, gehienez ere 5.000 €eskatzaile bakoitzeko.

Enpresak sortu eta transmititzeko

ENPRESA-TRANSMISIOARI LAGUNTZEKO PROGRAMA

Entitatea:

Bizkaiko Foru Aldundia

Beneficiarios/as:

Negozioa eskualdatzeko prozesuan dauden enpresak

Diruz lagun daitekeena

• Profesionalen aholkularitza eta laguntza (bideragarritasuna aztertzea eta negozioaren balorazio ekonomikoa egitea) negozioa transmititzeko prozesuan zehar, amaitu arte. • Erosle potentzialekin harremanetan jartzea.

Cuantía de ayuda:

Aholkularitza eta laguntza doakoa da.

BERRIZ ENPRESA 2022 PROGRAMA

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza eta Euskal Merkataritza Ganberak

Beneficiarios/as:

Euskal Autonomia Erkidegoko autonomoak eta ETEak, merkataritzaren, ostalaritzaren eta/edo ostatuaren sektorekoak eta interesa badute edo enpresa-transmisioko prozesu batean badaude.

Diruz lagun daitekeena

Negozio baten salerosketa-prozesua egiteko aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua, honako fase hauen bidez: -Komunikazio-plan bat egitea. -Transferitu beharreko enpresaren txostena egitea. -Erosle potentzialen bilaketa aktiboa. -Negozioaren bideragarritasunari eta balorazio ekonomikoari buruzko azterlana. -Eskualdatu beharreko enpresa ixteko prozesuan laguntzea.

Cuantía de ayuda:

Aholkularitza eta laguntza doakoa da.

Inbertsiorako

ERALDAKETA EKOLOGIKO ETA DIGITAL INBERTSIOETARAKO LAGUNTZAK

Entitatea:

Lanbide - Eusko Jaurlaritza.

Beneficiarios/as:

Autonomoak eta 10 langile baino gutxiago duten enpresak baldin eta laguntza eman zaiela jakinarazten zaienetik 6 hilabetez eusten badute kontratatutako pertsona kopuruari edo langilerik ez izatekotan 6 hilabetez enpresaren aktibitatearekin jarraitzen badute.

Diruz lagun daitekeena

Gutxienez 600 euro garbiko inbertsioa burutu izatea 2021eko urtarrilaren 1etik eskabidea aurkezten den egunerarte honako bi ekintzen batean: Ekintza 1: Trantsizio ekologikoa -Energia aurrezteko edota eraginkortasunez erabili izateko obrak eta instalazioak. -Energia berriztagarrien eta energetikoki eraginkorra den ekipamenduaren instalazioak. -Eraginkortasun handiko etiketa energetikoa duen klimatizazio-ekipamendua. -Ingurumen-ziurtagiriak. -Garraio-elementu elektrikoak edo hibrido entxufagarriak edo karga elektrikoko puntuak. -Ekonomia zirkularreko konponbideak kontsumoa murrizteko. -Biodibertsitatea berriztatzeko proiektuak. Ekintza 2: Trantsizio digitala -Ekipo eta aplikazio informatikoak eta softwarea.. -Hari gabeko konektibitateko inbertsioak. -Konponbide teknologikoak (hodeian biltegiratzea,kobrantza eta ordainketa segurua, negozioaren kudeaketa, Big Data, TicketBAI, salmenta puntuko terminalak). -Web-orriak eta online salmenta-sistemak sortzea, garatzea eta ezartzea.

Cuantía de ayuda:

5.000 euro enpresa edo autónomo bakoitzeko. Onuradun bakoitzak eskaera soilik behin egin ahal izango du, aurreko atalean zehaztutako ekintza bakar batean.

Documentación:

Documentación:

 • Egindako inbertsioaren fakturak eta ordaintze egiaztagiriak, inbertsio hori egin dela agerian uzten dutenak. Ordainagiriak ordainketaren jaulkitzailea eta hartzailea agerian utzi beharko ditu.
 • IAE-n alta emanda dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria (Ogasuna).
 • Eskaeraren egunean, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren txostena enpresan dauden langile kopuruaren araberakoa, edo langilerik ez izatekotan, Langile Autonomoen Araubide Berezian alta emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.
 • Aitorpen arduradunak sinatuta. Descargar Documento
 • Hirugarrenen alta sinatuta (erantsita). (*) Descargar Documento
 • Eskriturak eta ordezkatze boterea, sozietateen kasuan eta autonomoen kasuan NANaren fotokopia. (*)
 • Ordezkaritza ematea sinatuta (erantsita). Descargar Documento
 • (*) Non eta dokumentazio hori Elkartearen esku ez dagoen, aurretik beste izapide batzuk burutu izan dituelako.

KOI LERROA ENPRESAK 2022

Entitatea:

Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI)

Beneficiarios/as:

Edozein jarduera-sektoretako enpresa txiki eta ertainak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

‒Gastu arruntak (nominak, hornitzaileei edo salgaiei ordaintzea) ordaintzeko edo inbertsioak egiteko likidezia-beharrak finantzatzeko abalak (behar teknologikoak, aktiboak erostea, ibilgailuak, instalazioak eraberritzea, etab.). ‒Finantzaketa mailegu, leasing, renting edo kreditu-lerroaren modalitatean gauzatu ahal izango da.

Cuantía de ayuda:

‒Autonomoek eta enpresa txiki eta ertainek 12,5 milioi eurorainoko abalak eskura ditzakete. ‒Eragiketaren EATa ezin izango da % 2,3 baino handiagoa izan urtebeteko epeko eragiketetarako, % 4 baino handiagoa 4 urtera arteko epeko eragiketetarako edo % 4,3 baino handiagoa 5 urtetik gorako epeko eragiketetarako. ‒Amortizatzeko gehieneko epea 20 urtera artekoa izango da, printzipalaren 3 urteko gabealdiarekin.

KOI LERROA KREDITU KOMERTZIALA 2022

Entitatea:

Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI)

Beneficiarios/as:

Edozein jarduera-sektoretako enpresa txiki eta ertainak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

‒Likidezia-beharrak finantzatzeko abalak enpresa-jardueratik datozen fakturak aurreratuz edo negozioaren eskaintza osatzen duten ondasun edota zerbitzuen ekoizpen-kostuak estaliz. ‒Finantzaketa bezeroak eta kreditu-erakundeak adosten duten modalitatearen bidez gauzatu ahal izango da (mailegua, kreditua, etab.).

Cuantía de ayuda:

‒Autonomoek eta enpresa txiki eta ertainek 12,5 milioi eurorainoko abalak eskura ditzakete. ‒Eragiketaren EATa ezin izango da % 2,3 baino handiagoa izan. ‒Amortizatzeko eta gabealdirako gehieneko epea urtebetekoa izango da.

Jarduerari eusteagatik

KIROLAREN SEKTOREA

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza - Kultura eta Hizkuntza Politika

Beneficiarios/as:

2020ko martxoaren 14a baino lehen EJZn alta emanda dauden eta 2021ean fakturazioa 2019koaren aldean % 20 edo gehiago murriztu zaien kirol-sektoreko enpresak eta automobilak. Horien EJSN honako hauetako bat izan beharko da: - 8551: kirol Hezkuntza - 9311: kirol-instalazioen kudeaketa - 9313: gimnasioen jarduerak - 9319: beste kirol jarduerak

Diruz lagun daitekeena

COVID-19aren pandemiak eragindako krisiaren ondoriozko diru-sarreren murrizketaren ondorioz 2022rako jarduera profesionalaren jarraipena arriskuan jarri duten kirol-sektoreko enpresa eta profesional autonomoak.

Cuantía de ayuda:

2021etik 2019ra bitarteko fakturazio-aldearen % 70erainoko diru-laguntza, gehienez 20.000 €-koa erakunde edo autonomo bakoitzeko. Eskabide bakarra aurkeztu ahal izango da enpresa edo automobil bakoitza.

Documentación:

Documentación:

 • 1. Eskabidea beteta eta sinatuta. Descargar Documento
 • 2. Erantzukizunpeko adierazpena, beteta eta sinatuta. Descargar Documento
 • 3. Merkataritza Erregistroan onartu eta gordailututako 2019ko eta 2021eko emaitzen kontua. Inskribatuta egoteko betebeharrik ez baduzu, 2019. eta 2021. urteetako emaitzen kontu bat aurkeztu behar duzu, kanpo-aholkularitzak, PFEZren aitorpenak eta BEZaren likidazioak egina (390 eredua).
 • 4. Ordezkaritza ematea Descargar Documento

Kontrataziorako

BERRAKTIBATU 2022

Entitatea:

Novia Salcedo Fundazioa eta Eusko Jaurlaritza.

Beneficiarios/as:

Euskadin kokatutako enpresak eta autonomoak, EEn edo ABEEn ez daudenak. Programan parte har dezaketen enpresen kopurua mugatua da eta lehentasuna izango dute: •Eskatutako gazte-profilerako prestakuntza-plan indibidualizatuak proposatzen dituzten enpresak. •Sozialki arduratsuak diren enpresak, kultura berritzailea dutenak, gazte-talentua prestatzeko erakunde bihurtu nahi direnak.

Diruz lagun daitekeena

Praktiketako pertsona bat kontratatzea, gehienez 5 hilabteko iraupenarekin, eta gehienez 7 orduko lanaldiekin, astelehenetik ostiralera. Ez da aparteko ordurik aurreikusten, ezta gaueko edo txandako lanik.

Cuantía de ayuda:

Parte hartzaileen zuzkidura eta Gizarte Segurantza % 100ean finantzatzen ditu Eusko Jaurlaritzak.

BETA GAZTEA PROGRAMA

Entitatea:

Novia Salcedo Fundazioa eta Eusko Jaurlaritza.

Beneficiarios/as:

Euskadin kokatutako enpresak eta autonomoak, enplegu-erregulazioko espedienteetan ez daudenak. Programan parte har dezaketen autonomoen edo enpresen kopurua mugatua da eta lehentasuna izango dute: • Eskatutako gazte-profilerako prestakuntza-plan indibidualizatuak proposatzen dituzten autonomek edo enpresek. • Eraldaketa produktiboarekin, ekonomia berdearekin eta eraldaketa digitalarekin lotutako proiektuak dituzten atonomoek edo enpresek, beste sektore estrategiko batzuen artean. • Sozialki arduratsuak diren autonomoek edo enpresek, kultura berritzailea dutenek.

Diruz lagun daitekeena

Praktiketako pertsona bat kontratatzea, zeinek hurrengo edozein balditzetako bat betetzen duen: -Iraupen luzeko langabeak (azken 18 hilabeteetan 12 hilabete langabe). -Erdi Mailako Lanbide Heziketan, DBHn edo 2. mailako profesionaltasun-ziurtagirietan gehienezko hezkuntza-maila duten gazteak. -Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa inskribatutako migratzaileak eta/edo errefuxiatuak. Praktika hauek gehienez 6 hilabteko iraupena, eta 5 orduko lanaldiekin, astelehenetik ostiralera. Ez da aparteko ordurik aurreikusten, ezta gaueko edo txandako lanik.

Cuantía de ayuda:

Parte-hartzaileen zuzkidura eta Gizarte Segurantza % 100ean finantzatzen ditu programak.

Kontziliatzeko

LANGILEEN ORDEZKAPENA

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza eta Lanbide.

Beneficiarios/as:

Jarduera Euskadin egiten duten enpresak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

-Langabe gisa izena emanda dauden pertsonak kontratatzea, seme-alabak edo mendetasun egoeran dauden senideak zaintzeko eszedentzia bat edo lanaldi murrizpen bat hartu duten pertsonak (besteren konturako langileak, langile bazkideak edo sozietate kooperatiboko lan-bazkideak nahiz langile bazkideak) ordezkatzeko. -Laguntzaren iraupena 3 hilabeteren eta 7 urte eta erdiren artean dago, eszedentzia bat edo lanaldi murrizpen bat hartu duen langilea ordezkatzeko egiten den kontratuaren arabera. -Ordeztutako pertsonarena baino (edo pertsona horren lansaio-murrizketaren ehunekoarena baino) lansaio luzeagoa duen akordio bat sinatzekotan, ordezkapenaren bidez beteko den zati proportzionala lagunduko da diruz.

Cuantía de ayuda:

­-Gizarte Segurantzagatik enpresari dagokion kotizazio kuotaren % 100. ­-Sozietate kooperatiboen kasuan, eta ordezkatu behar den pertsona bazkide langilea denean, kotizazio-tasa dagokion enpresa-kotizazioko gutxieneko oinarrian aplikatzetik ateratzen den zenbatekoa lagunduko da diruz.

SEME-ALABAK ZAINTZEKO PERTSONAK KONTRATATZEA

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza eta Lanbide.

Beneficiarios/as:

Bere kontura edo inoren kontura ordaindutako jarduera egiten duen aita edo ama.

Diruz lagun daitekeena

-Gizarte Segurantzan Etxeko Langileen Araubide Berezian alta emanda dauden pertsonen kontratazioa, adingabeko seme-alabak etxean zaintzeko. -Kontratuaren iraupena 3 urtera artekoa izan ahalko da, eta eszedentzia edo lanaldi-murrizketarena berriz, pertsonak eskatutakoa.

Cuantía de ayuda:

Kontratatutako langilearen Gizarte Segurantzako kotizazio kuotaren % 100eraino, familia-unitatearen errenta mailaren arabera.

Teknologia berriak ezartzeko

TEKNOLOGIA BERRIAK EZARTZEKO DIRULAGUNTZA (KIT DIGITAL PROGRAMA: 3 LANGILE EDO GUTXIAGO DITUZTEN ENPRESAK)

Beneficiarios/as:

3 langile baino gutxiago dituzten automatoak eta ETEak.

Diruz lagun daitekeena

Negozioan ezarri beharko diren soluzio digitalizatzaile hauetako batean edo batzuetan erabiltzeko bonua, www.acelapyme.es/kit-digital helbidean eskuragarri dagoen programaren bidez homologatutako aholkularien bidez. • Web gunea eta Interneteko presentzia: bonuaren 2.000 € arte • Merkataritza elektronikoa: bonuaren 2.000 € arte • Sare sozialak kudeatzea: bonuaren 2.000 € arte • Bezeroen kudeaketa: bonuaren 2.000 € arte • Business Intelligence eta Analitika: bonuaren 1.500 € arte • Prozesuen kudeaketa: gehienez 2.000 € bonutik • Faktura Elektronikoa: bonuaren 1.000 € arte • Bulego Birtualeko Zerbitzuak: bonuaren 500 € arte • Komunikazioak Seguruak: bonuaren 250 € arte • Zibersegurtasuna: dispositibo bakoitzarako bonuaren 250€ arte • Presentzia aurreratua Interneten: bonuaren 2.000 € arte • Market Place: bonuaren 2.000 € arte

Cuantía de ayuda:

2.000 €arte autoko edo ETEko.

TEKNOLOGIA BERRIAK EZARTZEKO DIRULAGUNTZA (KIT DIGITAL PROGRAMA: 3 ETA 9 LANGILE ARTEKO ENPRESAK)

Beneficiarios/as:

3 eta 9 langile arteko eta gutxienez 6 hilabeteko antzinatasuna duten autonomoak eta ETEak.

Diruz lagun daitekeena

Negozioan ezarri beharko diren soluzio digitalizatzaile hauetako batean edo batzuetan erabiltzeko bonua, www.acelapyme.es/kit-digital helbidean eskuragarri dagoen programaren bidez homologatutako aholkularien bidez. • Web gunea eta Interneteko presentzia: bonuaren 2.000 € arte • Merkataritza elektronikoa: bonuaren 2.000 € arte • Sare sozialak kudeatzea: bonuaren 2.500 € arte • Bezeroen kudeaketa: bonuaren 2.000 € arte • Business Intelligence eta Analitika: bonuaren 2.000 € arte • Prozesuen kudeaketa: gehienez 3.000 € bonutik • Faktura Elektronikoa: bonuaren 2.000 € arte • Bulego Birtualeko Zerbitzuak: 2250 € arte bonuaren erabiltzaile bakoitzeko • Komunikazioak Seguruak: 1125 € arte bonuaren erabiltzaile bakoitzeko • Zibersegurtasuna: dispositibo bakoitzarako bonuaren 125€ arte • Presentzia aurreratua Interneten: bonuaren 2.000 € arte

Cuantía de ayuda:

12.000 € gehienez autonomo edo ETE bakoitzeko

Zure negoziorako laguntzen edo diru-laguntzen berri eman edo izapideak egin nahi badituzu, bete ezazu hurrengo formularioa:

Harremanetarako formularioa

reCAPTCHA is required.
×
×