Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak - Getxo Enpresa

Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak

Jarraian, enpresentzat bideratuta dauden laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa dago zehaztuta, eta gaur egun indarrean jarraitzen dute bertako eskaera epealdiek. Getxo Enpresan laguntza eta diru-laguntza jakin batzuek eskuratu ahal izateko aldez aurretik ezagutu beharreko baldintzen inguruko aholkuak emango dizkiegu bazkide ditugun enpresei, haien indarraldiko epealdiei buruzko informazioa emango diegu eta eskatzea gehien komeni zaizkienen izapideak bideratzen lagunduko diegu. Horretaz gain, espedienteen jarraipena egiten dugu Administrazioak haiekiko ebazpena ematen duen bitartean.

Zure enpresak jaso ditzakeen laguntza eta diru-laguntzen gaineko argibideak eskatu ahal dizkiguzu, honako formulario hau erabiliz:

Harremanetarako formularioa

 

Baieztatzea

Berrikuntza

DIRUZ LAGUNTZEKO PROGRAMA

Onuradunak:

Bizkaiko autonomoak eta enpresa txiki eta ertainak.

Diruz lagun daitekeena

Bizkaiko autonomo eta ETEen enpresa estrategietan berrikuntza txertatzea eta “Konponbide berritzaileak ezartzeko planak” garatzeko aukera eskaintzea. Honako faseak hartzen ditu barne: I. fasea: - ETEentzako aholkularitza: diagnostiko bat egitea, tutore aditu batek lagunduta. II. fasea: - Konponbide berritzaileak ezartzeko banakako plana: aurreko faseko aholkuak, berrikuntzari buruzkoak, praktikan jartzeko laguntza.

Laguntza mota

- Enpresako 1200 euro (gehienez ere), berrikuntzako tutoreak emandako zerbitzuari dagozkionak, eta enpresako 480 euro (gehienez ere), tutoreak II. fasean emandako zerbitzutik eratorritakoak.

BIZKAIA SORTZAILEA PROGRAMA

Onuradunak:

Merkataritza-sozietate edo kooperatiba modura eratutako enpresak gutxienez enplegu bat lanaldi osoan badute eta beren jarduera nagusia honako ekoizpen-arloetan garatzen bada: ikus-entzunezkoak, bideo-jokoak eta moda. Azkenik, Bizkaian kokatuak egon beharko dute

Diruz lagun daitekeena

Langileen barneko gastuak eta aholkularitzatik nahiz inbertsioetatik eratorritako kanpoko gastuak (merkatu- eta bideragarritasun-azterlanak, prototipoak, jabetza intelektualaren babesa, marketin-plana, bidaiak eta azoketara joatea, etab.), honako helburu hauetarako: • Produktua diseinatzeari, egiteari, banatzeari edota merkaturatzeari dagokionez enpresaren dibertsifikazio argia eragiten duen negozio-ildo sortzailea garatzea, fakturazioa edota enplegua areagotzea ahalbidetzen duena. • Produktu sortzaileak merkatuan jaurtikitzea, jada atzerrian garatuak badaude. • Enpresa sortzaileetan lanbide-gaitasunak eta fakturazioa edota enplegua areagotzen dituzten proiektuak garatzea.

Laguntza mota

- Egindako inbertsioko gastuaren % 100, gehienez ere. - Enpresa bakoitzeko diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 50.000 eurokoa da.

Digitalizazio

Finantzazio

DIRUZ LAGUNTZEKO PROGRAMA

Onuradunak:

Jarduera ekonomikoa estatuan garatzen duten enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Enpresa-proiektuak edo likidezia beharrak finantzatzeko kreditu-lerroa. Finantzatuko diren kontzeptuak zehaztu dira jarraian: ‒ Inbertsio-proiektuak edo jardueraren beharrizan orokorrak garatzea. ‒ Beharrizan teknologikoak ‒ Aktibo finkoak eskuratzea ‒ Turismo-ibilgailuak eta ibilgailu industrialak ‒ Instalazioak berriztatu eta egokitzea. ‒ Enpresen eskuraketa.

Laguntza mota

- Gehieneko zenbatekoa bezeroko 12,5 milioi euro da. - Eskaera aurkezten den kreditu-erakundeak erabakiko du finantzaketa eman ala ez. - Finantzaketa honako modalitate hauen arabera gauzatu ahal izango da: mailegua, leasing-a, renting-a edo kreditu-lerroa.

Gainerako laguntzak

Hizkuntza

LETREROAK JARTZEA ETA OLANAK ETA IBILGAILU KOMERTZIALAK ERROTULATZEA

Onuradunak:

Getxon dauden enpresak.

Diruz lagun daitekeena

- Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz errotulatzea. - Letreroetan edo olanen eta ibilgailu komertzialen errotuluetan ondokoak gertatzen badira, ez da laguntzarik emango: • Establezimenduaren edota bere titularraren izen-abizenak bakarrik agertzen badira. • Akats gramatikalak badaude.

Laguntza mota

- Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskara hutsean errotulatzea: kostu garbiaren % 50a, gehienez ere 360 euroraino. - Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskaraz eta gaztelaniaz errotulatzea: kostu garbiaren % 30a, gehienez ere 180 euroraino

Inbertsio

Kontratazio

GAZTEEN ITZULERA PLANA

Onuradunak:

Euskadin kokatutako enpresa eta autonomoak

Diruz lagun daitekeena

- Aldi baterako kontratuak eta kontratu mugagabeak egitea, lanaldi osoan nahiz partzialean (betiere lanaldi partziala gutxienez ezarritako lanaldiaren % 70koa bada, prestakuntza- zein ikaskuntza-kontratuetarako bada salbu), azken 12 hiletan EAEn bizi izan ez diren eta lanik egin ez duten 35 urtetik beherakoentzat baina autonomia-erkidego horrekiko lotura dutenak arrazoiak hauek direla bide: jaiotzez, ikasketa presentzialak egin eta titulu ofiziala eskuratu izanagatik edota EAEtik joan baino lehen administrazio-egoitza izan zelako 2 urtez. - Diruz lagunduko den epea 12 hilekoa izango da gehienez eta betiere 2019-10-30an amaituko da. - Kontratatutako pertsonaren ordainsaria haren titulazioaren araberakoa izango da. - Kontratazioak plantillaren gehikuntza garbia ekarri behar du.

Laguntza mota

- 4.800 euro eta 9.600 euro artean 12 hileko kontratuetarako, eta 6.000 euro eta 12.000 euro artean kontratu mugagabeetarako - Zenbateko horiek % 10 handituko dira emakumezkoak kontratatzen baldin badira

Kontziliatzea

Nazioartekotzerako

Teknologia berriak

×
×