Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak - Getxo Enpresa

Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak

Jarraian, enpresentzat bideratuta dauden laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa dago zehaztuta, eta gaur egun indarrean jarraitzen dute bertako eskaera epealdiek. Getxo Enpresan laguntza eta diru-laguntza jakin batzuek eskuratu ahal izateko aldez aurretik ezagutu beharreko baldintzen inguruko aholkuak emango dizkiegu bazkide ditugun enpresei, haien indarraldiko epealdiei buruzko informazioa emango diegu eta eskatzea gehien komeni zaizkienen izapideak bideratzen lagunduko diegu. Horretaz gain, espedienteen jarraipena egiten dugu Administrazioak haiekiko ebazpena ematen duen bitartean.

Zure enpresak jaso ditzakeen laguntza eta diru-laguntzen gaineko argibideak eskatu ahal dizkiguzu, honako formulario hau erabiliz:

Harremanetarako formularioa

 

Baieztatzea

Berrikuntza

DIRUZ LAGUNTZEKO PROGRAMA

Onuradunak:

Bizkaiko autonomoak eta enpresa txiki eta ertainak.

Diruz lagun daitekeena

Bizkaiko autonomo eta ETEen enpresa estrategietan berrikuntza txertatzea eta “Konponbide berritzaileak ezartzeko planak” garatzeko aukera eskaintzea. Honako faseak hartzen ditu barne: I. fasea: - ETEentzako aholkularitza: diagnostiko bat egitea, tutore aditu batek lagunduta. II. fasea: - Konponbide berritzaileak ezartzeko banakako plana: aurreko faseko aholkuak, berrikuntzari buruzkoak, praktikan jartzeko laguntza.

Laguntza mota

- Enpresako 1200 euro (gehienez ere), berrikuntzako tutoreak emandako zerbitzuari dagozkionak, eta enpresako 480 euro (gehienez ere), tutoreak II. fasean emandako zerbitzutik eratorritakoak.

Digitalizazio

NAZIOARTEKO MARKETIN DIGITALA EGITEKO LAGUNTZA

Onuradunak:

Bizkaian kokatuta dauden eta edozein jarduera ekonomikoko sektoretan aritzen diren enpresak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Azterketa egitea eta ekintza-plan bat gauzatzea, honako fase hauetan banatuta egongo dena: 1.- Aholkularitza eta marketin digitaleko plan bat egitea nazioarteko merkatu zehatz baterako, nazioartekotzean aditua den teknikari batek diseinatutakoa eta honako hauek kontuan hartuko dituena: bezeroak, produktua, zerbitzua eta herrialdea. 2- Nazioarteko Marketin Digitalaren Ekintza-plana gauzatzea.

Laguntza mota

- % 100, gehienez ere, nazioarteko marketin digitaleko plana egiteko eta aholkularitzako fasean. - % 50, gehienez ere (2.000 euroko gehienezko mugarekin), gauzatze-fasean.

DIGITALIZAZIOAREN DIAGNOSTIKOAK MERKATARITZAN

Onuradunak:

Jarduera-azpisektore batzuetako txikizkako saltokiak

Diruz lagun daitekeena

- Establezimendua aztertuko da, eta gomendio estrategikoak, berritzaileak eta digitalak emango dira. Digitalizazio-maila eta lehiakortasunaren egoera hobetu ahal izango dira irtenbide teknologiko berriei eta kontsumo-ohiturei egokituz. - Diagnostikoa modu honetan egituratuko da: - Merkataritza-establezimenduaren eta salmenta-jardueraren ezaugarri orokorrak. - Establezimenduaren lehiakortasun-faktoreak. - Erosketen turismoa. - IKTak eta enpresa-kudeaketako irtenbideak erabiltzea. - Marketina eta marka ezagutzera ematea. - Sarean merkaturatzea.

Laguntza mota

% 100 dago diruz lagunduta.

Finantzazio

DIRUZ LAGUNTZEKO PROGRAMA

Onuradunak:

Jarduera ekonomikoa estatuan garatzen duten enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Enpresa-proiektuak edo likidezia beharrak finantzatzeko kreditu-lerroa. Finantzatuko diren kontzeptuak zehaztu dira jarraian: ‒ Inbertsio-proiektuak edo jardueraren beharrizan orokorrak garatzea. ‒ Beharrizan teknologikoak ‒ Aktibo finkoak eskuratzea ‒ Turismo-ibilgailuak eta ibilgailu industrialak ‒ Instalazioak berriztatu eta egokitzea. ‒ Enpresen eskuraketa.

Laguntza mota

- Gehieneko zenbatekoa bezeroko 12,5 milioi euro da. - Eskaera aurkezten den kreditu-erakundeak erabakiko du finantzaketa eman ala ez. - Finantzaketa honako modalitate hauen arabera gauzatu ahal izango da: mailegua, leasing-a, renting-a edo kreditu-lerroa.

Gainerako laguntzak

Hizkuntza

LETREROAK JARTZEA ETA OLANAK ETA IBILGAILU KOMERTZIALAK ERROTULATZEA

Onuradunak:

Getxon dauden enpresak.

Diruz lagun daitekeena

- Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz errotulatzea. - Letreroetan edo olanen eta ibilgailu komertzialen errotuluetan ondokoak gertatzen badira, ez da laguntzarik emango: • Establezimenduaren edota bere titularraren izen-abizenak bakarrik agertzen badira. • Akats gramatikalak badaude.

Laguntza mota

- Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskara hutsean errotulatzea: kostu garbiaren % 50a, gehienez ere 360 euroraino. - Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskaraz eta gaztelaniaz errotulatzea: kostu garbiaren % 30a, gehienez ere 180 euroraino

Inbertsio

Kontratazio

LANGABETUAK KONTRATATZEA

Onuradunak:

Getxon finkatuta dauden edo Getxon dagoen lantoki baterako kontratatzen duten enpresak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

- 3 eta 6 hilabete arteko aldi baterako kontratuak formalizatzea. - Kontratuak 2019-03-26tik 2019-12-31ra bitartean formalizatu behar dira. - Lanbiden enplegu eskatzaile gisa izena emanda dauden langabetuak, 2019ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik egon behar dira Getxon. - Kontratatutako pertsonek ez dute izango odolkidetasun edo ahaidetasun harremanik enpresako titularrekin edo bazkideekin, eta ezin izango dira izan bizikidetza-unitate bereko kide. - Enpresako batez besteko langile-kopurua garbi igotzea; batez besteko langile-kopurutzat kontratazioa egin aurreko hiru hilabeteetakoa izango da.

Laguntza mota

- 3 hilabeteko iraupeneko lansaio osoko aldi baterako kontratuetarako, kontratu bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 3.000 eurokoa izango da. - 6 hilabete edo gehiagoko lansaio osoko aldi baterako kontratuetarako, 6.000 euro izango da. - Lehenengo enplegua eskuratzen duten 35 urtetik beherako pertsonak, iraupen luzeko langabetuak, DSBE jasotzen duten pertsonak eta 55 urtetik gorako pertsonak kontratatuz gero, kolektibo horri bideratuko zaion laguntza 9.000 eurokoa izango da kontratu bakoitzeko.

Kontziliatzea

Nazioartekotzerako

Teknologia berriak

×
×