Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak - Getxo Enpresa

Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak

Jarraian, enpresentzat bideratuta dauden laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa dago zehaztuta, eta gaur egun indarrean jarraitzen dute bertako eskaera epealdiek. Getxo Enpresan laguntza eta diru-laguntza jakin batzuek eskuratu ahal izateko aldez aurretik ezagutu beharreko baldintzen inguruko aholkuak emango dizkiegu bazkide ditugun enpresei, haien indarraldiko epealdiei buruzko informazioa emango diegu eta eskatzea gehien komeni zaizkienen izapideak bideratzen lagunduko diegu. Horretaz gain, espedienteen jarraipena egiten dugu Administrazioak haiekiko ebazpena ematen duen bitartean.

Zure enpresak jaso ditzakeen laguntza eta diru-laguntzen gaineko argibideak eskatu ahal dizkiguzu, honako formulario hau erabiliz:

Harremanetarako formularioa

 

Baieztatzea

Berrikuntza

DIRUZ LAGUNTZEKO PROGRAMA

Onuradunak:

Bizkaiko autonomoak eta enpresa txiki eta ertainak.

Diruz lagun daitekeena

Bizkaiko autonomo eta ETEen enpresa estrategietan berrikuntza txertatzea eta “Konponbide berritzaileak ezartzeko planak” garatzeko aukera eskaintzea. Honako faseak hartzen ditu barne: I. fasea: - ETEentzako aholkularitza: diagnostiko bat egitea, tutore aditu batek lagunduta. II. fasea: - Konponbide berritzaileak ezartzeko banakako plana: aurreko faseko aholkuak, berrikuntzari buruzkoak, praktikan jartzeko laguntza.

Laguntza mota

- Enpresako 1200 euro (gehienez ere), berrikuntzako tutoreak emandako zerbitzuari dagozkionak, eta enpresako 480 euro (gehienez ere), tutoreak II. fasean emandako zerbitzutik eratorritakoak.

Digitalizazio

DIGITALIZAZIOAREN DIAGNOSTIKOAK MERKATARITZAN

Onuradunak:

Jarduera-azpisektore batzuetako txikizkako saltokiak

Diruz lagun daitekeena

- Establezimendua aztertuko da, eta gomendio estrategikoak, berritzaileak eta digitalak emango dira. Digitalizazio-maila eta lehiakortasunaren egoera hobetu ahal izango dira irtenbide teknologiko berriei eta kontsumo-ohiturei egokituz. - Diagnostikoa modu honetan egituratuko da: - Merkataritza-establezimenduaren eta salmenta-jardueraren ezaugarri orokorrak. - Establezimenduaren lehiakortasun-faktoreak. - Erosketen turismoa. - IKTak eta enpresa-kudeaketako irtenbideak erabiltzea. - Marketina eta marka ezagutzera ematea. - Sarean merkaturatzea.

Laguntza mota

% 100 dago diruz lagunduta.

NAZIOARTEKO MARKETIN DIGITALA EGITEKO LAGUNTZA

Onuradunak:

Bizkaian kokatuta dauden eta edozein jarduera ekonomikoko sektoretan aritzen diren enpresak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Azterketa egitea eta ekintza-plan bat gauzatzea, honako fase hauetan banatuta egongo dena: 1.- Aholkularitza eta marketin digitaleko plan bat egitea nazioarteko merkatu zehatz baterako, nazioartekotzean aditua den teknikari batek diseinatutakoa eta honako hauek kontuan hartuko dituena: bezeroak, produktua, zerbitzua eta herrialdea. 2- Nazioarteko Marketin Digitalaren Ekintza-plana gauzatzea.

Laguntza mota

- % 100, gehienez ere, nazioarteko marketin digitaleko plana egiteko eta aholkularitzako fasean. - % 50, gehienez ere (2.000 euroko gehienezko mugarekin), gauzatze-fasean.

Finantzazio

DIRUZ LAGUNTZEKO PROGRAMA

Onuradunak:

Jarduera ekonomikoa estatuan garatzen duten enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Enpresa-proiektuak edo likidezia beharrak finantzatzeko kreditu-lerroa. Finantzatuko diren kontzeptuak zehaztu dira jarraian: ‒ Inbertsio-proiektuak edo jardueraren beharrizan orokorrak garatzea. ‒ Beharrizan teknologikoak ‒ Aktibo finkoak eskuratzea ‒ Turismo-ibilgailuak eta ibilgailu industrialak ‒ Instalazioak berriztatu eta egokitzea. ‒ Enpresen eskuraketa.

Laguntza mota

- Gehieneko zenbatekoa bezeroko 12,5 milioi euro da. - Eskaera aurkezten den kreditu-erakundeak erabakiko du finantzaketa eman ala ez. - Finantzaketa honako modalitate hauen arabera gauzatu ahal izango da: mailegua, leasing-a, renting-a edo kreditu-lerroa.

Gainerako laguntzak

Hizkuntza

LETREROAK JARTZEA ETA OLANAK ETA IBILGAILU KOMERTZIALAK ERROTULATZEA

Onuradunak:

Getxon dauden enpresak.

Diruz lagun daitekeena

- Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz errotulatzea. - Letreroetan edo olanen eta ibilgailu komertzialen errotuluetan ondokoak gertatzen badira, ez da laguntzarik emango: • Establezimenduaren edota bere titularraren izen-abizenak bakarrik agertzen badira. • Akats gramatikalak badaude.

Laguntza mota

- Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskara hutsean errotulatzea: kostu garbiaren % 50a, gehienez ere 360 euroraino. - Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskaraz eta gaztelaniaz errotulatzea: kostu garbiaren % 30a, gehienez ere 180 euroraino

Inbertsio

INBERTSIOAK EFIZIENTZIA ENERGETIKOAN ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIEN ERABILERA

Onuradunak:

Hirugarren zerbitzuan aritzen diren eta Euskadin kokatuta dauden enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Diruz lagunduko diren jarduketak honako hauek dira: - Dauden eraikinetako energia-instalazioak energia-efizientzia handiko teknologia erabiltzen duten beste batzuengatik ordezkatzea. - Barneko eta kanpoko argiztapeneko instalazioak energia-efizientzia handiko teknologia erabiltzen duten beste batzuengatik ordezkatzea. - Kogenerazioko instalazio berriak, energia elektrikoa eta termikoa modu konbinatuan sortzeko. - Energia-efizientziako energia-auditoretza integralak eta energia-kudeaketako sistemak ezartzea, UNE-EN-ISO 50001 arauan oinarrituak. - Tenperatura txikiko eguzki-instalazio termikoak.

Laguntza mota

­ Egindako inbertsioko kostu garbiaren % 50, gehienez ere. ­ Enpresa bakoitzeko diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 100.000 euro da. ­ Gutxienez 3.000 euroko inbertsioa eskatzen da.

INBERTSIOAK IBILGAILU EFIZIENTE ETA ALTERNATIBOETAN

Onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoan beren jarduera garatzen duten edo egoitza soziala eta fiskala bertan daukaten pertsona fisiko eta juridiko guztiak.

Diruz lagun daitekeena

Ibilgailu efiziente eta alternatiboetan inbertsioak egitea. Jarraian zehaztu dira: - Ibilgailu arin elektriko puruak eskuratzea. - Autonomia luzeko ibilgailu arin hibridoak eskuratzea, entxufatzekoak edo elektrikoak. - Entxufatu ezin daitezkeen ibilgailu arin hibridoak eskuratzea. - Gas naturalarekin dabiltzan ibilgailu arinak eskuratzea. - Hidrogenoarekin dabiltzan ibilgailu arinak eskuratzea. - Petrolio-gas likidotuarekin dabiltzan ibilgailu arinak eskuratzea. - M1 eta N1 kategorietako gasolinazko edo gasoliozko ibilgailuak eskuratzea.

Laguntza mota

- Erosketa bakoitzeko 3.000 euro, gehienez ere. - Derrigorrez txatarreratu behar da ordeztuko den ibilgailua, 2019ko martxoaren 1etik aurrera.

Kontratazio

TXANDA KONTRATUA

Onuradunak:

Bizkaian kokatutako enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

- Lanaldi osoko txanda-kontratua, iraupen mugatukoa, mugagabe bihurtzeko konpromisoarekin, amaitutakoan edo amaitu aurretik. - Kontratuak 30 urtetik beharko edo 45 urtetik gorako pertsonekin egin beharko dira, Lanbiden inskribatuta badaude kontratua hasi aurretik, edo enpresa berean iraupen mugatuko kontratu bat amaitzea. 30 urtetik beherakoen kasuan, praktiketako kontratu bat, edo errelebolariak izatera pasatzea. - Diruz laguntzen den kontratu bakoitzaren urteko ordainsari gordina gutxienez 12.600 eurokoa izan behar da.

Laguntza mota

- 7.550€, egiten den txanda-kontratu bakoitzeko, % 10 gehiago, errelebolaria emakumea bada.

DIRULAGUNTZAK KONTRATAZIORAKO

Onuradunak:

Euskadin kokatutako enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

- Kontratu mugagabeak eta praktiketako kontratuak egitea, 6 hileko iraupenarekin, gutxienez, eta lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak (baina ezingo da ezarritako lanaldiaren % 70 baino gutxiago izan) Euskadin bizi diren, Lanbiden izena emanda duten, lan-eskatzaile gisa alta emanda duten eta langabeak diren 16 eta 30 urte bitarteko gazteentzako. - Urteko ordainsari gordina ezingo da izan langilearen titulazio akademikoari dagokiona baino txikiagoa. - Kontratuen bitartez, enplegu garbia sortu beharko da kontratatzailea sartu baino sei hilabete lehenago zegoen plantilla osoaren gainean.

Laguntza mota

- 12 hilabete baino gutxiagoko praktiketako kontratuetarako zenbatekoa 3.150 euro eta 4.900 euro bitartekoa izango da. - Gutxienez 12 hilabete iraungo duten praktiketako kontratuetarako zenbatekoa 5.040 euro eta 7.840 euro bitartekoa izango da. - Kontratu mugagabeetarako, zenbatekoa 6.300 euro eta 9.800 euro bitartekoa izango da. - Kontratua emakume bati egiten bazaio, zenbatekoa % 10 handituko da. - Zehaztutako zenbatekoak lanaldi osoko kontratuetarako dira, lanaldi partzialen kasuan, lanaldiaren arabera doituko dira zenbatekoak.

GAZTEEN ITZULERA PLANA

Onuradunak:

Euskadin kokatutako enpresa eta autonomoak

Diruz lagun daitekeena

- Aldi baterako kontratuak eta kontratu mugagabeak egitea, lanaldi osoan nahiz partzialean (betiere lanaldi partziala gutxienez ezarritako lanaldiaren % 70koa bada, prestakuntza- zein ikaskuntza-kontratuetarako bada salbu), azken 12 hiletan EAEn bizi izan ez diren eta lanik egin ez duten 35 urtetik beherakoentzat baina autonomia-erkidego horrekiko lotura dutenak arrazoiak hauek direla bide: jaiotzez, ikasketa presentzialak egin eta titulu ofiziala eskuratu izanagatik edota EAEtik joan baino lehen administrazio-egoitza izan zelako 2 urtez. - Diruz lagunduko den epea 12 hilekoa izango da gehienez eta betiere 2019-10-30an amaituko da. - Kontratatutako pertsonaren ordainsaria haren titulazioaren araberakoa izango da. - Kontratazioak plantillaren gehikuntza garbia ekarri behar du.

Laguntza mota

- 4.800 euro eta 9.600 euro artean 12 hileko kontratuetarako, eta 6.000 euro eta 12.000 euro artean kontratu mugagabeetarako - Zenbateko horiek % 10 handituko dira emakumezkoak kontratatzen baldin badira

Kontziliatzea

Nazioartekotzerako

NAZIOARTEKO MARKETIN DIGITALA EGITEKO LAGUNTZA

Onuradunak:

Bizkaian kokatuta dauden eta edozein jarduera ekonomikoko sektoretan aritzen diren enpresak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Azterketa egitea eta ekintza-plan bat gauzatzea, honako fase hauetan banatuta egongo dena: 1.- Aholkularitza eta marketin digitaleko plan bat egitea nazioarteko merkatu zehatz baterako, nazioartekotzean aditua den teknikari batek diseinatutakoa eta honako hauek kontuan hartuko dituena: bezeroak, produktua, zerbitzua eta herrialdea. 2- Nazioarteko Marketin Digitalaren Ekintza-plana gauzatzea.

Laguntza mota

- % 100, gehienez ere, nazioarteko marketin digitaleko plana egiteko eta aholkularitzako fasean. - % 50, gehienez ere (2.000 euroko gehienezko mugarekin), gauzatze-fasean.

Teknologia berriak

×
×