Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak - Getxo Enpresa

Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak

Elkartea osatzen duten negozioei laguntza eta diru-laguntzen berri ematen diegu, horri buruzko aholkularitza espezializatua ematen diegu, eta dagozkion eskaera- eta justifikazio-izapideak egiten ditugu, bai eta espedienteak amaitu arteko jarraipena eta administrazio emaileak diru-laguntza ordaintzea ere.

Gaur egun indarrean dauden laguntzak eta diru-laguntzak honako hauek dira:

Berrikuntzarako

HAZINNOVA 2022 LAGUNTZA PROGRAMA

Entitatea:

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Beneficiarios/as:

Euskal Autonomia Erkidegoko ETEak, aldez aurreko jarduerarik gabe berrikuntza prozesuetan, gutxienez 5 langile dituzten eta industriari lotutako zerbitzuak gauzatzen dituzten: • Finantza-jarduerak • Telekomunikazioak • Handizkako merkataritza • Garraioa • Biltegiratzea • IKTak • Aseguruak • Edizioak • Arkitektura • Publizitatea

Diruz lagun daitekeena

Aholkularitza espezializatua, «mikro-proiektu» gisa aurkeztutako hainbat jarduera-eremutan inpaktu handiko proiektu puntualak gauzatzeko. Honako ezaugarri hauek bete behar dituzte: -Inpaktu handiko berrikuntza txikiak sortzea produktuan eta/edo negozio-prozesuetan eta konpainian epe laburreko emaitzetan bihurtzea. - Gehieneko iraupena 90 egun naturalekoa eta 50 lanordukoa izango da ebazpena ematen den unetik, eta ez du gaindituko 2023ko martxoaren 30eko egikaritze-data. -Dirulaguntza jaso ahal duten proiektuak tipologiakoa izatea, SPRIk gaika multzokatuta: produktu-proiektuak, administrazio-prozesuak, barne-prozesuak, pertsonak, fabrikazioa, logistika, merkaturatzea eta administrazioa eta finantzak.

Cuantía de ayuda:

Enpresa bakoitzak gehienez bi proiektu burutu ahal ditu, eta ezin izango dira dirulaguntza jarduketa berdinekoak izan.

Documentación:

Información:

Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionala, enplegu kopurua eta ezarri beharreko mikro-proiektua

Efizientzia energetikoa hobetzeko

MOVES III: IBILGAILU ELEKTRIKOAK ETA KARGATZEKO SISTEMAK ESKURATZEKO DIRU-LAGUNTZA

Cuantía de ayuda:

• Ordezko energiako ibilgailu berrientzat (turismoak, autobusak, furgonetak, N2, N3, M1, N1, M2, N3, L6e, L7e eta L3e kategoriako motorrak edo ibilgailu elektrikoak) 750 € eta 7000 € artean, kategoriaren, motor-motaren, autonomiaren eta pisuaren arabera. Horrez gain, saltokiak gutxienez 1000 €-ko deskontua egin beharko du. Enpresa bakoitzak diruz lagundutako 50 ibilgailu izan ditzake gehienez. • Ibilgailu elektrikoak kargatzeko sistemetarako eta horiek jabeen erkidegoan aurreinstalatzeko edo instalatzeko, egindako inbertsioaren % 80ra arte, gehienez ere 5.000 €eskatzaile bakoitzeko.

Enpresak sortu eta transmititzeko

BERRIZ ENPRESA 2022 PROGRAMA

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza eta Euskal Merkataritza Ganberak

Beneficiarios/as:

Euskal Autonomia Erkidegoko autonomoak eta ETEak, merkataritzaren, ostalaritzaren eta/edo ostatuaren sektorekoak eta interesa badute edo enpresa-transmisioko prozesu batean badaude.

Diruz lagun daitekeena

Negozio baten salerosketa-prozesua egiteko aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua, honako fase hauen bidez: -Komunikazio-plan bat egitea. -Transferitu beharreko enpresaren txostena egitea. -Erosle potentzialen bilaketa aktiboa. -Negozioaren bideragarritasunari eta balorazio ekonomikoari buruzko azterlana. -Eskualdatu beharreko enpresa ixteko prozesuan laguntzea.

Cuantía de ayuda:

Aholkularitza eta laguntza doakoa da.

Euskara sustatzeko

IDAZKUNAK JARTZEA, BINILOAK ETA TOLDOAREN ETA MERKATARITZA-IBILGAILUAREN ERROTULAZIOA

Entitatea:

Getxoko Udaletxea.

Beneficiarios/as:

Kalean bertan establezimendua Getxon kokatuta duten merkataritzako, ostalaritzako edota zerbitzuetako autonomoak eta enpresak.

Diruz lagun daitekeena

-Errotuluak, toldoak, ibilgailu komertzialen etiketak eta establezimenduetako eta biniloetako pertsianak euskaraz edo euskaraz eta gastelaniaz. -Laguntzatik kanpo geratzen dira izenak eta/edo abizenak/izenak bakarrik dituzten idazkunak eta toldoaren eta merkataritza-ibilgailuaren errotulazioa.

Cuantía de ayuda:

-Soilik euskaraz egindako euskarriak: horien kostu garbiaren %50 gehienez 360€ arte euskarri bakoitzeko. -Bi hizkuntzetan (gaztelania eta euskara) egindako euskarriak: horien kostu garbiaren %30 gehienez 180€ arte euskarri bakoitzeko.

Documentación:

Documentación:

Gainerako laguntzak

EKIPAMENDU PERTSONALAREN AZPISEKTORERAKO ETA EUSKAL TXIKIZKAKO MERKATARITZAREN ETXERAKO LAGUNTZA

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza

Beneficiarios/as:

Euskadin kokatutako eta txikizkako merkataritzako ekipamendu pertsonalaren eta etxeko ekipamenduaren azpisektorekoak diren autonomoak, ondasun-erkidegoak, sozietate zibilak eta mikroenpresak edo enpresa txikiak, JEZen epigrafeei dagozkienak. Hona hemen epigrafe horiek: • 651 MULTZOA. EHUNGINTZAKO PRODUKTUEN, JANTZIGINTZAREN, OINETAKOEN, LARRUEN ETA LARRUZKO GAIEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA. • 652. MULTZOA. DROGERIAKO ETA GARBIKETAKO GAIEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA: MOTA GUZTIETAKO LURRINGINTZA ETA KOSMETIKOAK ETA, ORO HAR, PRODUKTU KIMIKOAK. Farmaziak eta belar-belarren txikizkako merkataritza izan ezik • 653. MULTZOA. ETXEKO EKIPAMENDURAKO ETA ERAIKUNTZARAKO GAIEN TXIKIZKAKO MERKATARITZA. • 975. EPIGRAFEA. MARKATZE-ZERBITZUAK

Diruz lagun daitekeena

Galera ekonomikoaren egoera arintzeko itzuli beharrik gabeko diru-laguntza, egungo gerra-egoeraren ondorioz sortutako zailtasun-testuinguru baten ondorioz.

Cuantía de ayuda:

2022ko otsailaren 24a baino lehen merkataritza-establezimenduan alta emandako langileen kopuruaren arabera lortuko da: • 1-9 langileko establezimenduak: 2.000 euro • 10 langile edo gehiagoko establezimenduak: 3.000 euro

Documentación:

Información:

Establezimenduari alta emanda dagoen EJZren epigrafea, EJZn alta emandako data eta laguntza eskatzen duen establezimenduko langileen gizarte-segurantzako zenbakia

Documentación:

 • Kotizazio-kontuaren kode baten lan-bizitzari buruzko txostena, eta langile autonomoaren kasuan
 • Enpresa eratzeko eskriturak eta ondorengo aldaketak pertsona juridikoei (*)
 • Ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak: eratze-kontratua (*)
 • Ordezkaritza adierazpena Descargar Documento
 • (*) non eta dokumentazio hori ez diguzun eman beste kudeaketa baterako

Inbertsiorako

TRANTSIZIO DIGITALA ETA BERDEA

Entitatea:

Bizkaiko Foru Aldundia.

Beneficiarios/as:

Bizkaian kokatutako ETEak, baldin eta gutxienez 5 langile badituzte, eta horien jarduera nagusia produktuak fabrikatzea, handizkako merkataritza, ibilgailuen eta motozikleten txikizkako merkataritza, ostalaritza eta jarduera artistiko, administratibo eta profesionaletan, sanitarioetan, akademietan, energía-horniduran, eraikuntzan, garraioan eta komunikazioen banaketan diharduten zerbitzu-enpresak badira.

Diruz lagun daitekeena

2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra arteko inbertsioa egitea 1. lerroan eta 2021eko urtarrilaren 1etik 2023ko ekainaren 30era arte gainerako lerroetan, honako lerro hauetakoren batean: 1. lerroa: Digitalizaziorako eta ingurumen-iraunkortasunerako planak: -Plana egiteko agente adituak kontratatzeko gastuak. 2. lerroa: Oinarrizko digitalizazio-proiektuak: -Proiektuari zuzenean lotutako kanpo-gastuak. -Proiektuari zuzenean lotutako hardware eta softwareko inbertsioak. -Proiektuan diharduten langileen barne-gastuak. -Agente adituek proiektuaren kudeaketan aholkularitza emateko egindako laguntza-gastuak. -Proiektuan diharduten teknologoen kontratazio berriaren gastuak. 3. lerroa: Digitalizazio aurreratuko proeiktuak eta 4. lerroa: Ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko proiektuak -Proiektuari zuzenean lotutako kanpo-gastuak. -Informazioa prestatzeko informatika-aplikazioetan, instalazio teknikoetan, makinerian, bestelako instalazioetan eta ekipoetan egindako inbertsioak. -Proiektuan diharduten langileen barne-gastuak. -Agente adituek proiektuaren kudeaketan aholkularitza emateko egindako laguntza-gastuak. -Proiektuan diharduten teknologoen kontratazio berriaren gastuak.

Cuantía de ayuda:

Laguntzaren zenbatekoa inbertsioa egin den lerroaren araberakoa izango da: 1. lerroa: Diruz lagundu daitekeen gastuaren % 80, gutxienez 1.000 euro eta gehienez 10.000 euro. 2. lerroa: Laguntzaren gehieneko zenbatekoa handiagoa izango da plan bat duten proiektuetarako, eta diruz lagundu daitekeen gastuaren araberakoa izando da; gutxienez 3.000 euroko laguntza izango da. 3. eta 4. lerroa: Laguntzaren gehieneko zenbatekoa handiagoa izango da plan bat duten proiektuetarako, eta diruz lagundu daitekeen gastuaren araberakoa izango da, gutxienez 6.000 euroko laguntza izango delarik. Onuradun bakoitzak eskabide bakarra egin ahal izango du aurreko atalean zehaztutako diru-laguntza lerro bakoitzean.

ERALDAKETA EKOLOGIKO ETA DIGITAL INBERTSIOETARAKO LAGUNTZAK

Entitatea:

Lanbide - Eusko Jaurlaritza.

Beneficiarios/as:

Autonomoak eta 10 langile baino gutxiago duten enpresak baldin eta laguntza eman zaiela jakinarazten zaienetik 6 hilabetez eusten badute kontratatutako pertsona kopuruari edo langilerik ez izatekotan 6 hilabetez enpresaren aktibitatearekin jarraitzen badute.

Diruz lagun daitekeena

Gutxienez 600 euro garbiko inbertsioa burutu izatea 2021eko urtarrilaren 1etik eskabidea aurkezten den egunerarte honako bi ekintzen batean: Ekintza 1: Trantsizio ekologikoa -Energia aurrezteko edota eraginkortasunez erabili izateko obrak eta instalazioak. -Energia berriztagarrien eta energetikoki eraginkorra den ekipamenduaren instalazioak. -Eraginkortasun handiko etiketa energetikoa duen klimatizazio-ekipamendua. -Ingurumen-ziurtagiriak. -Garraio-elementu elektrikoak edo hibrido entxufagarriak edo karga elektrikoko puntuak. -Ekonomia zirkularreko konponbideak kontsumoa murrizteko. -Biodibertsitatea berriztatzeko proiektuak. Ekintza 2: Trantsizio digitala -Ekipo eta aplikazio informatikoak eta softwarea.. -Hari gabeko konektibitateko inbertsioak. -Konponbide teknologikoak (hodeian biltegiratzea,kobrantza eta ordainketa segurua, negozioaren kudeaketa, Big Data, TicketBAI, salmenta puntuko terminalak). -Web-orriak eta online salmenta-sistemak sortzea, garatzea eta ezartzea.

Cuantía de ayuda:

5.000 euro enpresa edo autónomo bakoitzeko. Onuradun bakoitzak eskaera soilik behin egin ahal izango du, aurreko atalean zehaztutako ekintza bakar batean.

Documentación:

Documentación:

 • Egindako inbertsioaren fakturak eta ordaintze egiaztagiriak, inbertsio hori egin dela agerian uzten dutenak. Ordainagiriak ordainketaren jaulkitzailea eta hartzailea agerian utzi beharko ditu.
 • IAE-n alta emanda dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria (Ogasuna).
 • Eskaeraren egunean, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren txostena enpresan dauden langile kopuruaren araberakoa, edo langilerik ez izatekotan, Langile Autonomoen Araubide Berezian alta emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.
 • Aitorpen arduradunak sinatuta. Descargar Documento
 • Hirugarrenen alta sinatuta (erantsita). (*) Descargar Documento
 • Eskriturak eta ordezkatze boterea, sozietateen kasuan eta autonomoen kasuan NANaren fotokopia. (*)
 • Ordezkaritza ematea sinatuta (erantsita). Descargar Documento
 • (*) Non eta dokumentazio hori Elkartearen esku ez dagoen, aurretik beste izapide batzuk burutu izan dituelako.

KOI LERROA ENPRESAK 2022

Entitatea:

Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI)

Beneficiarios/as:

Edozein jarduera-sektoretako enpresa txiki eta ertainak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

‒Gastu arruntak (nominak, hornitzaileei edo salgaiei ordaintzea) ordaintzeko edo inbertsioak egiteko likidezia-beharrak finantzatzeko abalak (behar teknologikoak, aktiboak erostea, ibilgailuak, instalazioak eraberritzea, etab.). ‒Finantzaketa mailegu, leasing, renting edo kreditu-lerroaren modalitatean gauzatu ahal izango da.

Cuantía de ayuda:

‒Autonomoek eta enpresa txiki eta ertainek 12,5 milioi eurorainoko abalak eskura ditzakete. ‒Eragiketaren EATa ezin izango da % 2,3 baino handiagoa izan urtebeteko epeko eragiketetarako, % 4 baino handiagoa 4 urtera arteko epeko eragiketetarako edo % 4,3 baino handiagoa 5 urtetik gorako epeko eragiketetarako. ‒Amortizatzeko gehieneko epea 20 urtera artekoa izango da, printzipalaren 3 urteko gabealdiarekin.

KOI LERROA KREDITU KOMERTZIALA 2022

Entitatea:

Kreditu Ofizialeko Institutua (KOI)

Beneficiarios/as:

Edozein jarduera-sektoretako enpresa txiki eta ertainak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

‒Likidezia-beharrak finantzatzeko abalak enpresa-jardueratik datozen fakturak aurreratuz edo negozioaren eskaintza osatzen duten ondasun edota zerbitzuen ekoizpen-kostuak estaliz. ‒Finantzaketa bezeroak eta kreditu-erakundeak adosten duten modalitatearen bidez gauzatu ahal izango da (mailegua, kreditua, etab.).

Cuantía de ayuda:

‒Autonomoek eta enpresa txiki eta ertainek 12,5 milioi eurorainoko abalak eskura ditzakete. ‒Eragiketaren EATa ezin izango da % 2,3 baino handiagoa izan. ‒Amortizatzeko eta gabealdirako gehieneko epea urtebetekoa izango da.

MERKATARITZA ESTABLEZIMENDUAK BERRIZTATZEKO LAGUNTZAK (MEC)

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza

Beneficiarios/as:

EAEn kokatutako ETEak eta autonomoak, txikizkako merkataritzan aritzen direnak (farmaziak izan ezik), garbitegiak, edertasun-aretoak eta ile-apaindegiak eta argazki-zerbitzuak.

Diruz lagun daitekeena

2021eko ekainaren 29az geroztik egindako inbertsioak aipatzen dira: 1. MOTA: Merkataritza establezimenduaren irudia berritzea (establezimendua berritzeko obrak eta instalazioak, irisgarritasuna erraztuko duten erreformak, altzariak eskuratzea, errotuluak, erakusleak, hotz gelak, alarmak, klimatizazio sistemak, energia aurrezteko edo efizientzia neurriak, airea arazteko makinak, antzeko ekipamendua, etab.). 2. MOTA: Teknologia berriak sartzea (ekipo eta aplikazio informatikoak, kudeaketa softwarea, kutxa erregistratzaileak, salmenta puntuko terminalak, kode irakurgailuak, baremoak, Batuz Ticketbai sistemarako fakturazio softwarea ezartzea, lineako salmentekin web orriak sortzea, etab.).

Cuantía de ayuda:

Itzuli ezin den dirulaguntza gastu garbiaren % 30 betiere inbertsioa gutxienez: • 3.000 euro garbi 1 MOTAKO inbertsioterako. • 750 euros garbi 2. MOTAKO inbertsioterako. Enpresak eta autonomoak duen salmenta puntu bakoitzerako gehieneko laguntzaren zenbatekoa 9.000 € da, enpresa edo autonomo bakoitzeko mugarik gabe. % 30eko portzentajea % 40ra arte handitu ahal izango da, inguruabar hauetakoren bat egiaztatzen bada: ­-Gutxienez GETXO ENPRESA bezalako enpresa elkarte bateko kide izatea. ­-Teknologia beriak txertazea izatea kontua. ­-Establezimenduak 10 urte baino gehiagoko antzinatasuna, UNE 175001 ziurtagiria izatea edo “Merkabide” programan parte hartu izana. ­-Kontsumobide Arbitraje sistemara lotuta egotea, “Berriz Enpresa” programako kide izatea edo Bai Euskarari edo Bikai ziurtagiriak izatea. ­-Merkataritza establezimenduko langileen erdia gutxienez kontratu mugagabea, emakumeak edo Berdintasun Plana izatea.

Documentación:

Información:

Bazkide eta langile zenbakia eta txantiloia uneko datan, biak gizon eta emakume kopuruaren arabera banatuta (*) eta esaiguzu zein egoeratan aurkitzen zaren laguntzaren zenbatekoa % 40raino handitu ahal izateko eta hori frogatzeko eman beharreko dokumentazioa esango dizugu. Elkartearen kide zarela egiaztatzen duen ziurtagiria guk erantsiko dugu.

Documentación:

 • Autonomoak: Titularraren DNI (*)
 • Sozietateak: IFK + Enpresa eratzeko eskriturak eta, ondorengo aldaketak. (*)
 • Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zergan izandako alten eta bajen ziurtagiri historiko eguneratua. (Ogasuna)
 • Fakturak eta ordainagiriak. Ordainketa-frogagirik ez badago, gehienez ere bi hilabeteko epean aurkeztu beharko dira, aldeko emakidaren ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.
 • Eraginkortasun energetiko handiko etiketa, hozteko ganberak edo girotzeko ekipoak bezalako inbertsioen kasuan.
 • Erantzukizunpeko adierazpena eta ordezkaritza ahalmena sinatuta (Erantsita) Descargar Documento
 • (*) dokumentazio hau zuretzako egin dugun beste prozedura batean eman digutenean behintzat.

Kontrataziorako

KONTRATAZIOARAKO DIRU-LAGUNTZA

Entitatea:

Getxoko Udala

Diruz lagun daitekeena

- Lanaldi osoko edo partzialeko kontratu mugagabeak formalizatzea (lanaldi osoaren % 50 gutxienez), 2020ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era bitartean. - Kontratatutako pertsonek langabezian egon beharko dute, Getxon erroldatuta egon beharko dute eta ezin dute odol-harremanik izan enpresaren titularrekin. - Kontratazioak enpresako batez besteko plantillaren gehikuntza garbia ekarri beharko du, kontratua egin aurreko 6 hilabeteetan.

Cuantía de ayuda:

• 8.000 € arte lanaldi osoko kontratuetarako, eta 10.000 € gehienez DSBE jasotzen dutenak, 35 urtetik beherakoak, 55 urtetik gorakoak edo iraupen luzeko langabeak kontratatzen badira. • Laguntza % 10 handituko da emakumeak kontratatzen badira.

TXANDA- KONTRATUA

Entitatea:

Lanbide – (Euskal Enplegu Zerbitzua)

Beneficiarios/as:

Euskadin kokatutako enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

-2021/10/19tik aurrera txanda-kontratuak formalizatzea (erretiroa hartzen duen langile bat ordezteko egiten dena), lanaldi osokoak, mugagabeak edo iraupen mugatukoak (betiere kontratua amaitzean mugagabe bihurtzeko konpromisoa jasota badago). -Kontratuak 30 urtetik beherako edo 45 urtetik gorako pertsonekin sinatu behar dira, eta horiek Lanbiden langabe gisa izena emanda izan behar dute kontratuaren hasiera datan, edo enpresarekin hitzartuta izan behar dute iraupen mugatuko kontratu bat edo praktiketako nahiz prestakuntza eta ikasketarako kontratu bat. -Diruz laguntzen den kontratu bakoitzaren urteko ordainsari gordina gutxienez 14.000 eurokoa izan behar da.

Cuantía de ayuda:

8.400€ egiten den txanda-kontratu bakoitzeko, txanda-hartzailea emakumea bada, kopuru hori % 10 igo daiteke.

LANGABEZIAN DAUDEN GAZTEAK KONTRATATZEA (LEHEN AUKERA)

Entitatea:

Lanbide – (Euskal Enplegu Zerbitzua)

Beneficiarios/as:

Euskadin kokatutako enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

-2022/01/01etik 2022/10/31ra bitartean kontratu mugagabeak formalizatzea, eta gutxienez 6 hilabeteko iraupena duen praktika profesionala lanaldi osoan edo partzialean lortzea (gutxienez lanaldi osoaren % 70), Euskadin bizi eta Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa alta emanda dauden eta titulazio ofiziala duten 16 eta 30 urte bitarteko gazteei. -Urteko ordainsari gordina bat etorriko da langileak duen titulazio akademikoarekin. -Kontratuen bitartez, enplegu garbia sortu beharko da kontratatzailea sartu baino sei hilabete lehenago zegoen pertsonal osoaren gainean.

Cuantía de ayuda:

-12 hilabete baino gutxiagoko praktiketako kontratuetarako zenbatekoa 3.500€ eta 5.830€ bitartekoa izango da. -Gutxienez 12 hilabete iraungo duten praktiketako kontratuetarako zenbatekoa 5.600€ eta 9.328€ bitartekoa izango da. -Kontratu mugagabeetarako, zenbatekoa 8.400€ eta 13.970€ bitartekoa izango da -Zehaztutako zenbatekoak lanaldi osoko kontratuetarako dira, lanaldi partzialen kasuan, lanaldiaren arabera doituko dira zenbatekoak.

BERRAKTIBATU 2022

Entitatea:

Novia Salcedo Fundazioa eta Eusko Jaurlaritza.

Beneficiarios/as:

Euskadin kokatutako enpresak eta autonomoak, EEn edo ABEEn ez daudenak. Programan parte har dezaketen enpresen kopurua mugatua da eta lehentasuna izango dute: •Eskatutako gazte-profilerako prestakuntza-plan indibidualizatuak proposatzen dituzten enpresak. •Sozialki arduratsuak diren enpresak, kultura berritzailea dutenak, gazte-talentua prestatzeko erakunde bihurtu nahi direnak.

Diruz lagun daitekeena

Praktiketako pertsona bat kontratatzea, gehienez 5 hilabteko iraupenarekin, eta gehienez 7 orduko lanaldiekin, astelehenetik ostiralera. Ez da aparteko ordurik aurreikusten, ezta gaueko edo txandako lanik.

Cuantía de ayuda:

Parte hartzaileen zuzkidura eta Gizarte Segurantza % 100ean finantzatzen ditu Eusko Jaurlaritzak.

BETA GAZTEA PROGRAMA

Entitatea:

Novia Salcedo Fundazioa eta Eusko Jaurlaritza.

Beneficiarios/as:

Euskadin kokatutako enpresak eta autonomoak, enplegu-erregulazioko espedienteetan ez daudenak. Programan parte har dezaketen autonomoen edo enpresen kopurua mugatua da eta lehentasuna izango dute: • Eskatutako gazte-profilerako prestakuntza-plan indibidualizatuak proposatzen dituzten autonomek edo enpresek. • Eraldaketa produktiboarekin, ekonomia berdearekin eta eraldaketa digitalarekin lotutako proiektuak dituzten atonomoek edo enpresek, beste sektore estrategiko batzuen artean. • Sozialki arduratsuak diren autonomoek edo enpresek, kultura berritzailea dutenek.

Diruz lagun daitekeena

Praktiketako pertsona bat kontratatzea, zeinek hurrengo edozein balditzetako bat betetzen duen: -Iraupen luzeko langabeak (azken 18 hilabeteetan 12 hilabete langabe). -Erdi Mailako Lanbide Heziketan, DBHn edo 2. mailako profesionaltasun-ziurtagirietan gehienezko hezkuntza-maila duten gazteak. -Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa inskribatutako migratzaileak eta/edo errefuxiatuak. Praktika hauek gehienez 6 hilabteko iraupena, eta 5 orduko lanaldiekin, astelehenetik ostiralera. Ez da aparteko ordurik aurreikusten, ezta gaueko edo txandako lanik.

Cuantía de ayuda:

Parte-hartzaileen zuzkidura eta Gizarte Segurantza % 100ean finantzatzen ditu programak.

Kontziliatzeko

LANGILEEN ORDEZKAPENA

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza eta Lanbide.

Beneficiarios/as:

Jarduera Euskadin egiten duten enpresak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

-Langabe gisa izena emanda dauden pertsonak kontratatzea, seme-alabak edo mendetasun egoeran dauden senideak zaintzeko eszedentzia bat edo lanaldi murrizpen bat hartu duten pertsonak (besteren konturako langileak, langile bazkideak edo sozietate kooperatiboko lan-bazkideak nahiz langile bazkideak) ordezkatzeko. -Laguntzaren iraupena 3 hilabeteren eta 7 urte eta erdiren artean dago, eszedentzia bat edo lanaldi murrizpen bat hartu duen langilea ordezkatzeko egiten den kontratuaren arabera. -Ordeztutako pertsonarena baino (edo pertsona horren lansaio-murrizketaren ehunekoarena baino) lansaio luzeagoa duen akordio bat sinatzekotan, ordezkapenaren bidez beteko den zati proportzionala lagunduko da diruz.

Cuantía de ayuda:

­-Gizarte Segurantzagatik enpresari dagokion kotizazio kuotaren % 100. ­-Sozietate kooperatiboen kasuan, eta ordezkatu behar den pertsona bazkide langilea denean, kotizazio-tasa dagokion enpresa-kotizazioko gutxieneko oinarrian aplikatzetik ateratzen den zenbatekoa lagunduko da diruz.

SEME-ALABAK ZAINTZEKO PERTSONAK KONTRATATZEA

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza eta Lanbide.

Beneficiarios/as:

Bere kontura edo inoren kontura ordaindutako jarduera egiten duen aita edo ama.

Diruz lagun daitekeena

-Gizarte Segurantzan Etxeko Langileen Araubide Berezian alta emanda dauden pertsonen kontratazioa, adingabeko seme-alabak etxean zaintzeko. -Kontratuaren iraupena 3 urtera artekoa izan ahalko da, eta eszedentzia edo lanaldi-murrizketarena berriz, pertsonak eskatutakoa.

Cuantía de ayuda:

Kontratatutako langilearen Gizarte Segurantzako kotizazio kuotaren % 100eraino, familia-unitatearen errenta mailaren arabera.

Kultura sustatzeko

IKUSKIZUNAK ANTOLATZEKO DIRU-LAGUNTZA

Entitatea:

Bizkaiko Foru Aldundia

Beneficiarios/as:

Autonomoak eta EJZn alta emandako ETEak: 9651, 9652, 9653 eta 9654.

Diruz lagun daitekeena

- 2022an Bizkaian egingo diren arte eszenikoen ikuskizunak antolatzea (musika, dantza eta antzerkia). - Kanpoan geratzen dira: taldeen birak, programazio egonkorrak antzokietan, doako ikuskizunak edo 5 €-tik beherako sarrera-kostua dutenak, Gabonetan edo herriko jaietan, musikan eta operetan egiten diren proiektuak.

Cuantía de ayuda:

- 100.000 €-tik gorako aurrekontua duten ikuskizunetarako, % 30era arte, 30.000 €-ko gehienekoarekin. - 100.000 €-tik beherako aurrekontua duten ikuskizunetarako, % 50eraino, gehienez 20.000 €-ra arte.

Nazioartekotzerako

XPANDE PROGRAMA DIGITALA 2022

Entitatea:

EGEF, Eusko Jaurlaritza eta Merkataritza Ganbera

Beneficiarios/as:

Bizkaiko edozein sektoreko edozein jarduera ekonomikoa egiten dutehn enpresak eta autonomoak, berezko produktu/zerbitzu eta web-orri operatiboa. Gainera, negozioaren fakturazioaaren % 1 gutxienez jatorri esportatzailea izan behar du.

Diruz lagun daitekeena

Nazioarteko marketin digitaleko ekintza-plan bat aztertzea eta gauzatzea, honako fase hauetan banatura: 1. Nazioarteko merkatu jakin baterako marketin digitaleko plan bat prestatzea eta aholkatzea, bezeroak, produktua eta herrialdea kontuan hartuta, nazioartekotzan aditua den teknikari batek diseinatua. 2. Nazioarteko Marketin Digitaleko Plana gauzatzean izandako gastuak, (aholkularitza, online denda egitea eta beste plataforma teknologiko publizitate-kanpainak, publizitate onlineko kanpainen diseinua eta sorkuntza, e-mail marketina, RRSS kanpainak, etab.)

Cuantía de ayuda:

- % 100 aholkularitza eta plana egiteko fasean. - Plana gauzatze fasean egindako gastuaren % 50eraino, 2000€ arte. Onuradun bakoitzak eskaera soilik behin egin ahal izango du enpresa edo autónomo bakoitzeko.

Teknologia berriak ezartzeko

TXEKEO TEKNOLOGIKOAK 2022

Entitatea:

Bizkaiko Foru Aldundia.

Beneficiarios/as:

Bizkaian kokatutako ETEak, gutxienez 5 langile dituztenak, baldin eta jarduera nagusia produktuak fabrikatzea, handizkako saltokiak, ibilgailueneta motozikleten txikizkako merkataritza, ostalaritza eta jarduera artistiko, administratibo eta profesionaletan, sanitarioetan, akademietan, energia-horniduran, eraikuntzan, garraioan eta banaketan eta komunikazioetan diharduten zerbitzu-enpresak badira.

Diruz lagun daitekeena

Agente teknologiko batek emandako aholkularitza enpresak produktu edo ekoizpen-prozesuren batean detektatutako arazo bati buruz, eta honako ezaugarri hauek bete behar ditu: -Arazoaren logikari erantzutea-irtenbide teknologikoa. -Arazo zehatz bati buruz hitz egitea, eta ez zerbait orokorrai buruz. -Produkzio-prozesu edo produktu edo zerbitzu bati eragitea. -Aholkularitza-enpresak bi aukeraren edo gehiagoren arteko irtenbide egokia proposatu behar du. -Ez da diruz lagun daitekeen gastutzat hartzen konponbidea ezartzea.

Cuantía de ayuda:

Aholkularitza-gastuaren % 80ra arte, empresa eskatzaile bakoitzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 10.000€ delarik.

KIT DIGITAL PROGRAMA

Entitatea:

Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa.

Beneficiarios/as:

Gutxienez 6 hilabeteko antzinatasuna eta 10-49 langileko plantilla duten eta edozein jarduera-sektoretan aritzen diren autonomoak eta enpresa txikiak.

Diruz lagun daitekeena

Programan jasotako soluzio digitalizatzaile hauetako batean edo batzuetan erabiltzeko bonu digitala: • Interneteko presentzia (bonuaren 2.000€ arte). • Merkataritza elektronikoa (bonuaren 2.000€ arte). • Sare sozialen kudeaketa (bonuaren 2.500€ arte). • Bezeroekiko harremanak digitalizatzea (bonuaren 4.000€ arte). • Business Intelligence (bonuaren 4.000€ arte). • Faktura elektronikoa ezartzea (bonuaren 1.000€ arte). • Prozesuen kudeaketa (bonuaren 10.000€ arte). • Bulego birtualeko zerbitzuak (bonuaren 250€ arte erabiltzaileko). • Zibersegurtasuna (bonuaren 125€ arte gailu bakoitzeko). Irtenbide digitalizatzaile bakoitzaren xehetasunak, programak homologatutako aholkularien bidez ezarri beharko direnak, hemen daude eskuragarri: https://www.acelerapyme.es/kitdigital/soluciones-digitales

Cuantía de ayuda:

Autonomo edo enpresa txiki bakoitzak gehienez ere 12.000 euroko bonu digitala eskura dezake.

Documentación:

Documentación:

 • Borondatezko ordezkariaren baimena sinatuta (erantsita bidaltzen da). Descargar Documento
 • Erantzukizunpeko adierazpen orokorra sinatuta (erantsita bidaltzen da). Descargar Documento
 • Ingurumeneko erantzukizunpeko adierazpena sinatuta (erantsita bidaltzen da). Descargar Documento
 • Datuen tratamenduaren aitorpena eta sinatutako baimema (erantsita bidaltzen da). Descargar Documento
 • Sozietateen kasuan, eskriturak eta legezko ordezkariaren NANaren fotokopia.

Zure negoziorako laguntzen edo diru-laguntzen berri eman edo izapideak egin nahi badituzu, bete ezazu hurrengo formularioa:

Harremanetarako formularioa

reCAPTCHA is required.
×
×