Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak - Getxo Enpresa

Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak

Elkartea osatzen duten negozioei laguntza eta diru-laguntzen berri ematen diegu, horri buruzko aholkularitza espezializatua ematen diegu, eta dagozkion eskaera- eta justifikazio-izapideak egiten ditugu, bai eta espedienteak amaitu arteko jarraipena eta administrazio emaileak diru-laguntza ordaintzea ere.

Gaur egun indarrean dauden laguntzak eta diru-laguntzak honako hauek dira:

Inbertsiorako

EUSKOLABELERA JOAN DEN ESTABLEZIMENDUENTZAKO PUBLIZITATE MATERIALA EGITEKO DIRUZKO DIRUZ.

Beneficiarios/as:

'Basque Label Harategiak', 'Euskolabel Dendak' eta 'Euskolabel Baimendutako Harategiak' programetara atxikitako establezimenduak.

Diruz lagun daitekeena

Hazi Fundazioak aurreko atalean zehazten den establezimendu-mota bakoitzerako ezarritako ikus-identitate-logoa daramaten publizitate-ekintzak (iragarkiak, errotuluak, ibilgailuetako biniloak...) edo sustapen-materiala (poltsak edo harategiko papera) egitea, 2.024 urtean zehar. . Inbertsioa diru-laguntza jaso ahal izateko, Hazi Fundazioak krokisa onartu beharko du, inprimatze-eskaeraren aurretik.

Cuantía de ayuda:

Portzentaje hori % 5 handituko da negozioa emakume baten jabe denean, edo enpresa gutxienez % 50 emakumeena bada edo kontratatutako langileen % 50 emakumezkoa bada

Documentación:

Información:

Kontuan izanda laguntza bakoitzak diru-laguntzak jaso ahal izateko, Hazi Fundazioaren oniritzia izan behar duela, krokisaren irudia info@getxoenpresa.com helbidera bidali, aipatutako entitatearekin egiaztatuko dugu diru-laguntzak jaso ditzakeela Kontu zenbakia ( Elkartean dugunaren ezberdina ez bada behintzat). Zirriborroa irudia

Jarduerari eusteagatik

KIROLAREN SEKTOREA

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza - Kultura eta Hizkuntza Politika

Beneficiarios/as:

2020ko martxoaren 14a baino lehen EJZn alta emanda dauden eta 2021ean fakturazioa 2019koaren aldean % 20 edo gehiago murriztu zaien kirol-sektoreko enpresak eta automobilak. Horien EJSN honako hauetako bat izan beharko da: - 8551: kirol Hezkuntza - 9311: kirol-instalazioen kudeaketa - 9313: gimnasioen jarduerak - 9319: beste kirol jarduerak

Diruz lagun daitekeena

COVID-19aren pandemiak eragindako krisiaren ondoriozko diru-sarreren murrizketaren ondorioz 2022rako jarduera profesionalaren jarraipena arriskuan jarri duten kirol-sektoreko enpresa eta profesional autonomoak.

Cuantía de ayuda:

2021etik 2019ra bitarteko fakturazio-aldearen % 70erainoko diru-laguntza, gehienez 20.000 €-koa erakunde edo autonomo bakoitzeko. Eskabide bakarra aurkeztu ahal izango da enpresa edo automobil bakoitza.

Documentación:

Documentación:

  • 1. Eskabidea beteta eta sinatuta. Descargar Documento
  • 2. Erantzukizunpeko adierazpena, beteta eta sinatuta. Descargar Documento
  • 3. Merkataritza Erregistroan onartu eta gordailututako 2019ko eta 2021eko emaitzen kontua. Inskribatuta egoteko betebeharrik ez baduzu, 2019. eta 2021. urteetako emaitzen kontu bat aurkeztu behar duzu, kanpo-aholkularitzak, PFEZren aitorpenak eta BEZaren likidazioak egina (390 eredua).
  • 4. Ordezkaritza ematea Descargar Documento

Kontrataziorako

KONTRATAZIORAKO DIRULAGUNTZA (TXANDA-KONTRATUA)

Beneficiarios/as:

Txanda-kontratuak formalizatzen dituzten autonomoak edo ETEak, hau da, erretiro partziala hartuko duen langile bat ordezkatzeko sinatzen direnak.

Diruz lagun daitekeena

- Kontratua 2023/10/18 2024/10/18 bitartean gauzatu beharko da, lanaldi osokoa eta mugagabea edo iraupen jakinekoa izan beharko du (betiere mugagabe bihurtzeko konpromisoa jasotzen bada). - Kontratatutako pertsonak jaso beharreko urteko ordainsari gordinak gutxienez indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS) izan beharko du. - Kontratua 30 urtetik beherakoekin edo 45 urtetik gorakoekin sinatu beharko da, baldin eta langabezian badaude eta Lanbiden gutxienez kontratua hasi aurreko egunetik alta emanda badaude.

Cuantía de ayuda:

8.400 € egindako txanda-kontratu bakoitzeko. Kopuru hori % 10 handituko da kontratatutako txanda-hartzailea emakumea bada. Ez dago mugarik diruz lagundu daitezkeen kontratuen kopuruari dagokionez.

URTEBETEZ EDO DENBORA GUTXIAGOZ LANGABEZIAN DAUDEN 50 URTETIK GORAKO PERTSONAK KONTRATATZEKO DIRULANGUTZA

Beneficiarios/as:

50 urte edo gehiagoko langabeekin kontratuak formalizatzen dituzten autonomoak edo ETEak, Lanbiden izena emanda daudenak eta urtebetetik beherako langabezian daudenak.

Diruz lagun daitekeena

- Lan-kontratuak mugagabeak edo 6 hilabetetik gorako aldi baterakoak izan behar dira, 23/11/16tik 24/10/17ra bitartean sinatutakoak, eta lanaldi osokoak edo lanaldi horren % 70ekoak izango dira. - Kontratatutako pertsonak jaso beharreko gutxieneko ordainsaria 15.120 €eta 28.300 €artekoa izan behar da, titulazio akademikoaren arabera. - Kontratazioak enplegua sortzea ekarri beharko du, diruz lagundutako kontratuaren xede den langilea lanean hasten den egunetik 6 hilabete igaro aurreko aldian dagoen batez besteko plantillaren gainean.

Cuantía de ayuda:

2.270 € eta 14.150 €artean diruz lagundutako kontratu bakoitzeko. Kontratazioa 55 urtetik gorako pertsona bati, emakume bati edo Lanbidek diruz lagundutako prestakuntza-ekintza batean parte hartu duen pertsona bati egiten bazaio, % 20ra arte igo ahal izango da. Ez dago mugarik diruz lagundu daitezkeen kontratuen kopuruari dagokionez.

PRAKTIKETAKO PERTSONAK KONTRATATZEKO DIRULAGUNTZA

Beneficiarios/as:

Enplegu-erregulazioko espedienterik edo aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienterik ez duten eta epe labur eta ertainean belaunaldi-errelebua behar duten Euskadiko enpresak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Praktiketako pertsona bat kontratatzea, gehienez ere 5 hilabeteko iraupenarekin, gehienez 35 eta gutxienez 25 lanordu astean, astelehenetik ostiralera. Ez da aparteko ordurik aurreikusten, ez eta gaueko edo txandakako lanik ere. Programan parte har dezaketen enpresen kopurua mugatua da, eta honako hauek izango dute lehentasuna: Eskatutako gazte-profilerako banakako prestakuntza-planak proposatzen dituzten enpresak. Kultura berritzailea duten enpresa sozialki arduratsuak, talentu gaztea prestatzeko erakunde bihurtu nahi dutenak.

Cuantía de ayuda:

Parte-hartzaileen soldata eta Gizarte Segurantza % 100ean finantzatzen ditu Eusko Jaurlaritzak.

Kultura sustatzeko

ARTE ESZENIKOAK SUSTATZEKO DIRULAGUNTZA

Beneficiarios/as:

Euskadin dauden eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafean alta emanda dauden autonomoak eta ETEak, eta, pertsona juridikoen kasuan, jardueraren garapenarekin bat datorren xede edo helburu soziala dutenak.

Diruz lagun daitekeena

Formación permanente de profesionales de las artes escénicas. Arte eszenikoetako profesionalen etengabeko prestakuntza. Arte eszenikoak sustatzeko proiektuak. Kalean arte eszenikoak erakusteko programa. Sarearen dantza-zirkuitua.

Cuantía de ayuda:

Aurrekontuaren % 70 arte, gehienez 20.000 euro ETE edo autonomo bakoitzeko, profesionalak prestatzeko. Aurrekontuaren % 70 arte, gehienez 25.000 euro ETE edo autonomo bakoitzeko, sustapen-proiektuetarako. 65.000 euro arte kaleko arte eszenikoen programazioak antolatzeko, gutxienez bost ikuskizunekin. Katxearen % 45, gehienez 2.500 euro, ETE edo autonomo bakoitzeko.

Nazioartekotzerako

NAZIOARTEKOTZERAKO LAGUNTZA

Beneficiarios/as:

Bizkaian kokatutako ETEak, gutxienez 5 langileko plantilla duten CNAE hauei dagokiena: B, C, D, E, F atalak (41.1 salbu), G (47. salbu.), H, I (56.3 salbu.), J, M, N (80 salbu.), Q (87, 88 salbu), R (90, 91,9 3,2 salbu) eta S (95 salbu).

Diruz lagun daitekeena

Barne (pertsonal) eta kanpoko gastuak (prestakuntza, nazioartekotze planaren garapena, kanpoko aholkularitza, sustapena eta publizitatea) enpresa herrialde berri batean sartzeko, 2025/1/1/23 eta 12/31 bitartean. Proiektuek helmugako herrialdean zein urrunetik egindako jarduerak izan ditzakete eta salmenta-kanal fisikoak zein digitalak sustatzera bideratu daitezke. Proiektuak diru-laguntza jaso ahal izateko, gutxieneko aurrekontua 10.000 eurokoa izan beharko da gutxienez. Enpresa bakoitzak gehienez bi laguntza-eskaera aurkeztu ahal izango ditu, bakoitza herrialde ezberdin bati dagokiona.

Cuantía de ayuda:

Barne eta kanpoko gastuen % 60 gehienez proiektu bakoitzeko 60.000 euro eta enpresa bakoitzeko 100.000 euro gehienez, 2 proiektu onartzen badira.

Zure negoziorako laguntzen edo diru-laguntzen berri eman edo izapideak egin nahi badituzu, bete ezazu hurrengo formularioa:

Harremanetarako formularioa

reCAPTCHA is required.
×
×