Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak - Getxo Enpresa

Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak

Jarraian, enpresentzat bideratuta dauden laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa dago zehaztuta, eta gaur egun indarrean jarraitzen dute bertako eskaera epealdiek. Getxo Enpresan laguntza eta diru-laguntza jakin batzuek eskuratu ahal izateko aldez aurretik ezagutu beharreko baldintzen inguruko aholkuak emango dizkiegu bazkide ditugun enpresei, haien indarraldiko epealdiei buruzko informazioa emango diegu eta eskatzea gehien komeni zaizkienen izapideak bideratzen lagunduko diegu. Horretaz gain, espedienteen jarraipena egiten dugu Administrazioak haiekiko ebazpena ematen duen bitartean.

Zure enpresak jaso ditzakeen laguntza eta diru-laguntzen gaineko argibideak eskatu ahal dizkiguzu, honako formulario hau erabiliz:

Harremanetarako formularioa

reCAPTCHA is required.

Berrikuntza

Digitalizazio

Finantzazio

Gainerako laguntzak

Hizkuntza

Inbertsio

INBERTSIOAK EFIZIENTZIA ENERGETIKOAN ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIEN ERABILERA

Onuradunak:

Euskadin kokatuta dauden enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Diruz lagunduko diren jarduketak honako hauek dira:
- Ekoizpenarekin, klimatizazioarekin eta argiztapenarekin (SIGE) lotutako energia kudeatzeko sistema integralak ezartzea.
- Dauden eraikinetako energia-instalazioak energia-efizientzia handiko teknologia erabiltzen duten beste batzuengatik ordezkatzea.
- Barneko eta kanpoko argiztapeneko instalazioak energia-efizientzia handiko teknologia erabiltzen duten beste batzuengatik ordezkatzea.
- Kogenerazioko instalazio berriak, energia elektrikoa eta termikoa modu konbinatuan sortzeko.
- Energia-efizientziako energia-auditoretza integralak eta energia-kudeaketako sistemak ezartzea, UNE-EN-ISO 50001 arauan inarrituak, gehienez 30.000€.
- Tenperatura txikiko eguzki-instalazio termikoak, ur beroa eta aire girotua ekoizteko.

Laguntza mota

­ Egindako inbertsioko kostu garbiaren % 50, gehienez ere.
­ Enpresa bakoitzeko diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 100.000 euro da.
­ Gutxienez 1.500 euroko inbertsioa eskatzen da energia-auditorien kasuan izan ezik.

INBERTSIOAK IBILGAILU EFIZIENTE ETA ALTERNATIBOETAN

Onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoan beren jarduera garatzen duten edo egoitza soziala eta fiskala bertan daukaten pertsona fisiko eta juridiko guztiak.

Diruz lagun daitekeena

Ibilgailu efiziente eta alternatiboetan inbertsioak egitea. Jarraian zehaztu dira: - Ibilgailu arin elektriko puruak eskuratzea. - Autonomia luzeko ibilgailu arin hibridoak eskuratzea, entxufatzekoak edo elektrikoak. - Entxufatu ezin daitezkeen ibilgailu arin hibridoak eskuratzea. - Gas naturalarekin dabiltzan ibilgailu arinak eskuratzea. - Hidrogenoarekin dabiltzan ibilgailu arinak eskuratzea. - Petrolio-gas likidotuarekin dabiltzan ibilgailu arinak eskuratzea. - M1 eta N1 kategorietako gasolinazko edo gasoliozko ibilgailuak eskuratzea.

Laguntza mota

- Erosketa bakoitzeko 3.000 euro, gehienez ere. - Derrigorrez txatarreratu behar da ordeztuko den ibilgailua

Kontratazio

GAZTEAK KONTRATATZEKO LAGUNTZA

Onuradunak:

Euskadin dauden enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

-Kontratu mugagabeak eta praktiketako kontratuak egitea, 6 hileko iraupenarekin, gutxienez, eta lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak (baina ezingo da ezarritako lanaldiaren % 70 baino gutxiago izan) Euskadin bizi diren, Lanbiden izena emanda duten, lan-eskatzaile gisa alta emanda duten eta langabeak diren 16 eta 30 urte bitarteko gazteentzako. Gainera, goi-mailako edo erdi-mailako ikasketak eduki beharko dituzte, eta 6 hileko esperientzia, gehienez ere. -Urteko ordainsari gordina ezin izango da titulazio akademikoari dagokiona baino txikiagoa izan. -Kontratuen bitartez, enplegu garbia sortu beharko da kontratatzailea sartu baino sei hilabete lehenago zegoen plantilla osoaren gainean. -Kontratatutako pertsonek ez dute izango odolkidetasun edo ahaidetasun harremanik enpresako titularrekin edo bazkideekin, eta ezin izango dira izan bizikidetza-unitate bereko kide

Laguntza mota

-12 hilabete baino gutxiagoko praktiketako kontratuetarako zenbatekoa 3.500 euro eta 5.300 euro bitartekoa izango da. -Gutxienez 12 hilabete iraungo duten praktiketako kontratuetarako zenbatekoa 5.600 euro eta 8.400 euro bitartekoa izango da. -Kontratu mugagabeetarako, zenbatekoa7.000 euro eta 10.600 euro bitartekoa izango da. -Kontratua emakume bati egiten bazaio, zenbatekoa % 10 handituko da. -Zehaztutako zenbatekoak lanaldi osoko kontratuetarako dira, lanaldi partzialen kasuan, lanaldiaren arabera doituko dira zenbatekoak.

Kontziliatzea

SEME-ALABAK ZAINTZEKO PERTSONAK KONTRATATZEA

Onuradunak:

Bere kontura edo inoren kontura ordaindutako jarduera egiten duen aita edo ama.

Diruz lagun daitekeena

- Gizarte Segurantzan Etxeko Langileen Araubide Berezian alta emanda dauden pertsonen kontratazioa, adingabeko seme-alabak etxean zaintzeko. - Kontratuaren iraupena 3 urte artekoa izan ahal da.

Laguntza mota

- Kontratatutako langilearen Gizarte Segurantzako kotizazio kuotaren % 100eraino, familia-unitatearen errenta mailaren arabera.

24.LANEKO ETA FAMILIAKO BIZITZA KONTZILIATZEA

Onuradunak:

Jarduera Euskadin egiten duten enpresak.

Diruz lagun daitekeena

- Langabetu gisa izena eman duten pertsonak kontratatzea edo aurretik lansaio partzialean kontratatuta zegoen langile baten lansaioa luzatzea, seme-alabak edo mendetasun egoeran dauden senideak zaintzeko eszedentzia bat edo lansaio-murrizketa bat hartu duten pertsonak ordezkatzeko.
- Laguntzaren iraupena 3 hilabete eta 7 urte eta erdi artekoa izango da, eszedentzia edo lansaio-murrizpena daukan langilea ordezkatzeko egiten den kontratuaren arabera.
- Ordezkapenerako kontratu berria, diru-laguntza jaso ahal izateko, ordezkatutako pertsonaren lansaio berdinean edo txikiagoan egin behar da.

Laguntza mota

- Enpresari Gizarte Segurantzarengatik dagokion kotizazio kuotaren % 100.
-Sozietate kooperatiboen kasuan, eta ordezkatu behar den pertsona bazkide langilea denean, kotizazio-tasa dagokion enpresa-kotizazioko gutxieneko oinarrian aplikatzetik ateratzen den zenbatekoa lagunduko da diruz.

Nazioartekotzerako

Teknologia berriak

×
×