Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak - Getxo Enpresa

Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak

Elkartea osatzen duten negozioei laguntza eta diru-laguntzen berri ematen diegu, horri buruzko aholkularitza espezializatua ematen diegu, eta dagozkion eskaera- eta justifikazio-izapideak egiten ditugu, bai eta espedienteak amaitu arteko jarraipena eta administrazio emaileak diru-laguntza ordaintzea ere.

Gaur egun indarrean dauden laguntzak eta diru-laguntzak honako hauek dira:

Berrikuntzarako

BERRIKUNTZARAKO DIRULAGUNTZA (2i PLANA)

Beneficiarios/as:

Onuradunak: produktuak fabrikatzen dituzten (adibidez: elikadura, elektronika, moda eta osagarriak, argazkigintza eta altzariak) edo industria-jarduerarekin lotutako zerbitzuak ematen dituzten (adibidez: arkitektura, arte grafikoak eta publizitatea, aholkularitza, finantza- eta aseguru-jarduera, higiezin-jarduera eta garbiketa), komunikazioa, logistika (biltegiratzea eta garraioa) edo handizkako merkataritza, gutxienez 5 langileko plantilla dutenak.

Diruz lagun daitekeena

Diruz lagundu daitekeen xedea: SPRIk homologatutako eragileek emandako aholkularitza espezializatua eta indibidualizatua (50 orduz eta 2024/03/31 baino lehen egina), negozioan berrikuntza txikiak txertatu ahal izateko arlo ekonomiko-finantzarioan, barneko administrazio-prozesuetan, produkzioan, logistikan, pertsonen eta langileen kudeaketan, merkatu berrietara irekitzean edo produktuari buruzkoan.

Cuantía de ayuda:

Laguntzaren zenbatekoa: 4.500 €gehienez aholkulariek proiektu bakoitzeko emandako aholkularitzan, eskatzaile bakoitzak 2 proiektu gehienez.

KALITATE GASTRONOMIKOA SUSTATZEKO LAGUNTZA

Beneficiarios/as:

Gidari gastronomikoetan ibilbide eta kalitate aitortua duten autonomoak eta ETEak: Michelin, Repsol, Zagat, Euskal Gastronomi Akademiaren Gida, bikaintasuna sendotzeko inbertsioak egiten dituzten OAD Zerrenda.

Diruz lagun daitekeena

- 2023ko urtarrilaren 1etik 2024ko urriaren 31ra bitartean egiten diren inbertsioak (obra egiteko nahitaezko lanbide-ordainsariak, egokitzapen-obrak, makinak erostea, ekipamendu informatikoa, inbertsioak, ingurumen-inpaktua minimizatzeko eta desgaitasuna duten pertsonentzako irisgarritasuna hobetzeko, bikaintasuna bultzatzeko aholkularitza-plana, etab.), gutxienez 75.000 euroko inbertsioa dutenak eta dagoeneko aitortuta duen jatetxearen kategoria hobetzen dutenak. - Honako irizpide hauek hartuko dira kontuan: sukaldaritza-eskaintza eta ardo-karta, gidak ezagutzea, energia-eraginkortasuna hobetzea, hondakinak minimizatzea, oztopo arkitektonikoak ezabatzea, tokiko produktua erosteko 2 urteko konpromiso-kontratua, komunikazio-estrategia eta sare sozialak, dieta berezia behar duten pertsonei arreta emateko konpromisoa, besteak beste, laguntza eskatzen duten proiektuak baloratzeko.

Cuantía de ayuda:

- Inbertsioaren % 40, gehienez ere 80.000 euro proiektuko. - Onuradun bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu ahal izango du, proiektu bakar baterako.

Efizientzia energetikoa hobetzeko

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK EZARTZEKO ETA ERAGINKORTASUN ENERGETIKORAKO INBERTSIOAK EGITEKO DIRULAGUNTZA

Entitatea:

Energiaren Euskal Erakundea (EEE)

Beneficiarios/as:

G46-Kontratuaren handizkako merkataritza eta bitartekariak jarduera-taldeen barruan dauden enpresak (autonomoak ez direnak), ibilgailu motordunak eta motozikletak eta G47-Kontratuaren txikizkako merkataritza eta bitartekariak izan ezik, ibilgailu motordunak eta motozikletak izan ezik.

Diruz lagun daitekeena

Efizientzia energetikoko inbertsioak: Energia-ekipamenduaren ordez, hala nola hotz-instalazioak, argiztapen konbentzionala eta abar, energia-eraginkortasuneko teknologiak erabiltzen dituzten eta energia-kontsumoa nabarmen murrizten dutela eta, ondorioz, ingurumena hobetzen dutela egiaztatzen duten beste batzuk jartzea. Sistemak eta ekipamendua hobetzea, hala nola fluido bero-eramaileen banaketa-sistema hobetzea (beroa eta hotza), aireztapenean beroa berreskuratzeko instalazioak, abiadura-aldagailuak instalatzea, etab. Klimatizazio-ekipoak (beroa eta/edo hotza) berritzeko edo hobetzeko jarduerak ez dira diruz lagunduko.

Cuantía de ayuda:

Diruz lagun daitekeen kostuaren % 30 enpresa handientzat, % 40 enpresa ertainentzat eta % 50 enpresa txikientzat, gehienez 300.000 €onuradun bakoitzeko.

MOVES III: IBILGAILU ELEKTRIKOAK ETA KARGATZEKO SISTEMAK ESKURATZEKO DIRU-LAGUNTZA

Cuantía de ayuda:

• Ordezko energiako ibilgailu berrientzat (turismoak, autobusak, furgonetak, N2, N3, M1, N1, M2, N3, L6e, L7e eta L3e kategoriako motorrak edo ibilgailu elektrikoak) 750 € eta 7000 € artean, kategoriaren, motor-motaren, autonomiaren eta pisuaren arabera. Horrez gain, saltokiak gutxienez 1000 €-ko deskontua egin beharko du. Enpresa bakoitzak diruz lagundutako 50 ibilgailu izan ditzake gehienez. • Ibilgailu elektrikoak kargatzeko sistemetarako eta horiek jabeen erkidegoan aurreinstalatzeko edo instalatzeko, egindako inbertsioaren % 80ra arte, gehienez ere 5.000 €eskatzaile bakoitzeko.

Enpresak sortu eta transmititzeko

ENPRESA-TRANSMISIOARI LAGUNTZEKO PROGRAMA

Entitatea:

Bizkaiko Foru Aldundia

Beneficiarios/as:

Negozioa eskualdatzeko prozesuan dauden enpresak

Diruz lagun daitekeena

• Profesionalen aholkularitza eta laguntza (bideragarritasuna aztertzea eta negozioaren balorazio ekonomikoa egitea) negozioa transmititzeko prozesuan zehar, amaitu arte. • Erosle potentzialekin harremanetan jartzea.

Cuantía de ayuda:

Aholkularitza eta laguntza doakoa da.

BERRIZ ENPRESA PROGRAMA

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza eta Euskal Merkataritza Ganberak

Beneficiarios/as:

Euskal Autonomia Erkidegoko autonomoak eta ETEak, merkataritzaren, ostalaritzaren eta/edo ostatuaren sektorekoak eta interesa badute edo enpresa-transmisioko prozesu batean badaude.

Diruz lagun daitekeena

Negozio baten salerosketa-prozesua egiteko aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua, honako fase hauen bidez: -Komunikazio-plan bat egitea. -Transferitu beharreko enpresaren txostena egitea. -Erosle potentzialen bilaketa aktiboa. -Negozioaren bideragarritasunari eta balorazio ekonomikoari buruzko azterlana. -Eskualdatu beharreko enpresa ixteko prozesuan laguntzea.

Cuantía de ayuda:

Aholkularitza eta laguntza doakoa da.

Euskara sustatzeko

ESTABLEZIMENDUAK ETA IBILGAILUAK ERROTULATZEKO DIRULAGUNTZA

Entitatea:

Getxoko Udala

Beneficiarios/as:

Autonom@s y empresas comerciales, hosteleras y/o de servicios con establecimiento a pie de calle, ubicados en Getxo.

Diruz lagun daitekeena

Errotuluak, toldoak, saltokietako eta biniloetako ibilgailu komertzialen eta pertsianen errotulazioa, euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz. Laguntzatik kanpo geratzen dira toldoen eta ibilgailu komertzialen idazkunak eta/edo errotuluak, baldin eta izena eta/edo abizena soilik badute, bai eta oker idatzita dauden errotuluak ere. Autonom@edo enpresa bakoitzak behar adina euskarritarako aurkez dezake eskabidea.

Cuantía de ayuda:

Euskaraz bakarrik egindako euskarriak: kostu garbiaren % 50, euskarri bakoitzeko 360 €gehienez. Biligüez egindako euskarriak (gaztelaniaz + euskaraz): kostu garbiaren % 30, gehienez 180 €euskarri bakoitzeko.

Documentación:

Documentación:

  • Argazkiak (errotuluaren edo errotuluen edo aldatutako elementuen bi argazki)

Inbertsiorako

MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDUEN INBERTSIORAKO DIRULAGUNTZA (MEC 2023)

Beneficiarios/as:

Euskadin kokatutako ETEak eta autonomak, txikizkako merkataritzan (farmaziak izan ezik), garbitegietan, edertasun-aretoetan eta ile-apaindegietan eta kaleko argazki-zerbitzuetan aritzen direnak.

Diruz lagun daitekeena

2022ko urriaren 1etik 2023ko irailaren 30era arte egindako bertsioak, honako hauei buruzkoak: 1. lerroa: Merkataritza-establezimenduaren azpiegitura eta ekipamendua berritzea (obrak eta instalazioak, altzariak, makinak, irisgarritasuna erraztuko duten erreformak, errotuluak, erakusmahaiak, hotz-ganberak, alarmak, klimatizazio-ekipoak, eraginkortasun energetikoa irabazteko inbertsioak, airea eta antzeko ekipamendua garbitzeko gailuak, etab.) 2. lineak: Teknologia eta berrikuntza berriak sartzea (ekipo eta aplikazio informatikoak, kudeaketa-softwarea, kutxa erregistratzaileak, saltokiko terminalak, barra-kodeen irakurgailuak, balantza elektronikoak, Batuz-TicketBai sistema ezartzea, online salmentako webguneak sortzea, etab.) 1. lerrorako gutxieneko inbertsioa 3.000 €garbi da, eta 2. lerrorako 1.000 €garbi.

Cuantía de ayuda:

Diruz lagun daitekeen inbertsioaren % 30era arte, 9.000 euroko gehieneko zenbatekoarekin. % 30eko ehunekoa % 42 handitu ahal izango da, honako egoera hauetakoren bat egiaztatzen bada: Getxo Enpresa bezalako enpresa-elkarte bateko kide izatea. Merkabide, Retaileko Euskal Eskola edo Eus-commerce-n parte hartzea azken bi urteetan. Azpiegitura eta ekipamendua berritzeko inbertsioa denean. Emakumearen enpleguaren egonkortasuna. Enpresak berdintasun-plan bat edo kontziliazio-plan bat duen. Kontsumobideren Arbitraje Sistemara, Berriz Enpresara edo Bai Euskarari, Bikain edo Euskaraz Barra Barran parte hartzeko ziurtagiriak badauzka. Inbertsioa egiten den establezimenduak 10 urte baino gehiagoko antzinatasuna badu. Energia-komunitateetako kide bada (Ekiola Energía Sustapenak SL, EEE, etab.)

Jarduerari eusteagatik

KIROLAREN SEKTOREA

Entitatea:

Eusko Jaurlaritza - Kultura eta Hizkuntza Politika

Beneficiarios/as:

2020ko martxoaren 14a baino lehen EJZn alta emanda dauden eta 2021ean fakturazioa 2019koaren aldean % 20 edo gehiago murriztu zaien kirol-sektoreko enpresak eta automobilak. Horien EJSN honako hauetako bat izan beharko da: - 8551: kirol Hezkuntza - 9311: kirol-instalazioen kudeaketa - 9313: gimnasioen jarduerak - 9319: beste kirol jarduerak

Diruz lagun daitekeena

COVID-19aren pandemiak eragindako krisiaren ondoriozko diru-sarreren murrizketaren ondorioz 2022rako jarduera profesionalaren jarraipena arriskuan jarri duten kirol-sektoreko enpresa eta profesional autonomoak.

Cuantía de ayuda:

2021etik 2019ra bitarteko fakturazio-aldearen % 70erainoko diru-laguntza, gehienez 20.000 €-koa erakunde edo autonomo bakoitzeko. Eskabide bakarra aurkeztu ahal izango da enpresa edo automobil bakoitza.

Documentación:

Documentación:

  • 1. Eskabidea beteta eta sinatuta. Descargar Documento
  • 2. Erantzukizunpeko adierazpena, beteta eta sinatuta. Descargar Documento
  • 3. Merkataritza Erregistroan onartu eta gordailututako 2019ko eta 2021eko emaitzen kontua. Inskribatuta egoteko betebeharrik ez baduzu, 2019. eta 2021. urteetako emaitzen kontu bat aurkeztu behar duzu, kanpo-aholkularitzak, PFEZren aitorpenak eta BEZaren likidazioak egina (390 eredua).
  • 4. Ordezkaritza ematea Descargar Documento

Kontrataziorako

PRAKTIKETAKO PERTSONAK KONTRATATZEKO DIRULAGUNTZA

Beneficiarios/as:

Enplegu-erregulazioko espedienterik edo aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienterik ez duten eta epe labur eta ertainean belaunaldi-errelebua behar duten Euskadiko enpresak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Praktiketako pertsona bat kontratatzea, gehienez ere 5 hilabeteko iraupenarekin, gehienez 35 eta gutxienez 25 lanordu astean, astelehenetik ostiralera. Ez da aparteko ordurik aurreikusten, ez eta gaueko edo txandakako lanik ere. Programan parte har dezaketen enpresen kopurua mugatua da, eta honako hauek izango dute lehentasuna: Eskatutako gazte-profilerako banakako prestakuntza-planak proposatzen dituzten enpresak. Kultura berritzailea duten enpresa sozialki arduratsuak, talentu gaztea prestatzeko erakunde bihurtu nahi dutenak.

Cuantía de ayuda:

Parte-hartzaileen soldata eta Gizarte Segurantza % 100ean finantzatzen ditu Eusko Jaurlaritzak.

TXANDA- KONTRATUA

Entitatea:

Lanbide – (Euskal Enplegu Zerbitzua)

Beneficiarios/as:

Euskadin kokatutako enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

-2021/10/19tik aurrera txanda-kontratuak formalizatzea (erretiroa hartzen duen langile bat ordezteko egiten dena), lanaldi osokoak, mugagabeak edo iraupen mugatukoak (betiere kontratua amaitzean mugagabe bihurtzeko konpromisoa jasota badago). -Kontratuak 30 urtetik beherako edo 45 urtetik gorako pertsonekin sinatu behar dira, eta horiek Lanbiden langabe gisa izena emanda izan behar dute kontratuaren hasiera datan, edo enpresarekin hitzartuta izan behar dute iraupen mugatuko kontratu bat edo praktiketako nahiz prestakuntza eta ikasketarako kontratu bat. -Diruz laguntzen den kontratu bakoitzaren urteko ordainsari gordina gutxienez 14.000 eurokoa izan behar da.

Cuantía de ayuda:

8.400€ egiten den txanda-kontratu bakoitzeko, txanda-hartzailea emakumea bada, kopuru hori % 10 igo daiteke.

Kontziliatzeko

KONTZILIAZIOA SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZA

Beneficiarios/as:

Euskadin kokatutako automatak eta ETEak.

Diruz lagun daitekeena

Langabeak kontratatzea edo aurretik kontratatutako pertsona baten lanaldia luzatzea, seme-alabak edo mendetasun-egoeran edo osasun-gaixotasun oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duten langileak ordezkatzeko.

Cuantía de ayuda:

Enpresari dagokion Gizarte Segurantzako kotizazio-kuotaren % 100 (kooperatiben kasuan, kotizazio-tasa dagokion gutxieneko kotizazio-oinarriari aplikatzearen emaitza izango da), gehienez ere 7 urte eta erdira arte.

Kultura sustatzeko

ATXIKIPENA: GAZTE KULTURA BONUA

Beneficiarios/as:

Liburuak, egunkariak eta aldizkariak, marrazketa-artikuluak eta arte ederrak, musika-tresnak eta osagarriak eta ikuskizunak antolatzen dituzten zerbitzu-enpresak (zinea eta kirolak izan ezik) txikizkako merkataritzara bideratutako autonom@ak eta sozietateak.

Diruz lagun daitekeena

Diruz lagundu daitekeen xedea: 2023an 18 urte betetzen dituzten pertsonek 400 euroko bonua dute honako kultura-produktu eta -zerbitzu hauek erosteko, kanpainari atxikitako establezimenduetan:

Documentación:

Información:

- Datafono edo ST eta FUC edo MID kopurua. (bankuak ematen duen informazioa edo datafonoan bertan eskuragarri dagoena) - Kontu-zenbakia (elkartean daukaguna aldatu nahi baduzu)

Documentación:

  • - Alten eta bajen ziurtagiria EJZn (Foru Ogasuna)
  • - Pertsona juridikoan: eratze-eskritura eta aldaketa posibleak eta ordezkaritza-ahalordea (beste izapide batzuetarako dokumentazioa eman ez badigu)
  • - Erantzukizunpeko adierazpen sinatua Descargar Documento
  • - Ordezkaritza sinatua ematea Descargar Documento

ARTE ESZENIKOAK SUSTATZEKO DIRULAGUNTZA

Beneficiarios/as:

Euskadin dauden eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafean alta emanda dauden autonomoak eta ETEak, eta, pertsona juridikoen kasuan, jardueraren garapenarekin bat datorren xede edo helburu soziala dutenak.

Diruz lagun daitekeena

Formación permanente de profesionales de las artes escénicas. Arte eszenikoetako profesionalen etengabeko prestakuntza. Arte eszenikoak sustatzeko proiektuak. Kalean arte eszenikoak erakusteko programa. Sarearen dantza-zirkuitua.

Cuantía de ayuda:

Aurrekontuaren % 70 arte, gehienez 20.000 euro ETE edo autonomo bakoitzeko, profesionalak prestatzeko. Aurrekontuaren % 70 arte, gehienez 25.000 euro ETE edo autonomo bakoitzeko, sustapen-proiektuetarako. 65.000 euro arte kaleko arte eszenikoen programazioak antolatzeko, gutxienez bost ikuskizunekin. Katxearen % 45, gehienez 2.500 euro, ETE edo autonomo bakoitzeko.

Lehiakortasuna hobetzeko dirulaguntza

LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO DIRULAGUNTZA (IKANOS)

Entitatea:

SPRI- Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia

Beneficiarios/as:

Euskadin jarduera-zentroa duten eta Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dauden enpresak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Gaitasun digital profesionalen arloko aholkularitza espezializatua eta pertsonalizatua eskuratzea. IKANOS sistema ezartzea etengabeko hobekuntzarako metodologia da, diagnostikorako eta hobekuntzarako plan pertsonalizatua definitzea ahalbidetzen duena, erakundea osatzen duten pertsonen lanbide-profilean eta enpresaren beraren produkzio-beharretan oinarrituta. Plantillako gaitasun digital profesionalak diagnostikatzeko eta ebaluatzeko plan bat definitzea eta ezartzea.

Cuantía de ayuda:

Gehienez ere 8.100 €-ko laguntza enpresa/autonom@bakoitzeko. Eskatzaile bakoitzak konpetentzia digital profesionalen proiektu bakarra aurkeztu ahal izango du laguntza-eskabidean.

LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO DIRULAGUNTZA (INNOBIDEAK 2023)

Entitatea:

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Beneficiarios/as:

Euskadin kokatutako ETEak, 10 langile baino gehiago dituzten produktu edo zerbitzu lotuak (arkitektura, arte grafikoak, aholkularitza, automozioa, banaketa eta energia) fabrikatzen dituztenak.

Diruz lagun daitekeena

Ondasun eta zerbitzu berriak, negozio-prozesu berriak edo hobetuak, finantza-jardueren hobekuntza, enpresaren garapena eta merkaturatzea, jardueraren sistematizazio handiagoa, I+G+Bren babesa eta balioespena eta, aldi berean, enpresaren eta bere bezero edo hornitzaileen kateen arteko lankidetza-eredua hobetzea ahalbidetuko duten metodologiak aplikatzeko eta ezartzeko proiektuak gauzatzea.

Cuantía de ayuda:

Kanpoko gastu garbien % 50era arte (aholkularitza, patenteen balidazioa, marka-eskaerak, etab.), proiektu bakoitzeko 250.000 euroko mugarekin.

LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO DIRULAGUNTZA

Beneficiarios/as:

Onuradunak: 5 eta 50 langile arteko plantilla duten ETEak eta automatak, honako sektore hauetan lan egiten dutenak: eraikuntza, garraioa, energia-hornidura, turismoa, handizkako merkataritza eta txikizkako merkataritza, ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa eta arte-, jolas- eta entretenimendu-jarduerak, Bizkaian kokatuak eta Euskalitek egindako kudeaketa aurreratuko hasierako kontraste-txostena dutenak.

Diruz lagun daitekeena

Diruz lagundu daitekeen xedea: proiektuak gauzatzera bideratutako profesionalak kontratatzea, 2014ko urriaren 1a baino lehen, negozioan honako eremu hauetakoren batean hobetzea ahalbidetuko duten metodologiak ezartzeko: estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea, berrikuntza eta emaitzak.

Cuantía de ayuda:

Laguntzaren zenbatekoa: aholkulari espezializatuak kontratatzeko gastu garbiaren % 60ra arte, 7.200 €gehienez. Gehienez ere proiektu bat aurkeztu ahal izango da onuradun bakoitzeko.

Teknologia berriak ezartzeko

TEKNOLOGIA BERRIAK EZARTZEKO (INDUSTRIA DIGITALA)

Beneficiarios/as:

Produktuak fabrikatzen dituzten enpresak (adibidez: elikadura, elektronika, moda eta osagarriak, argazkigintza eta altzariak), ondoren merkaturatzeko edo industria-jarduerarekin lotutako zerbitzuak emateko (adibidez: arkitektura, arte grafikoak, komunikazioa edo publizitatea, aholkularitza, automozioa, garbiketa, mezularitza edo garraioa).

Diruz lagun daitekeena

Dirulaguntzaren xedea: Teknologia berriak (hardware & software) sartzea klient, hornitzaile eta administrazioekiko harremanei buruzko barneko eta kanpoko prozesuetan, helburu hauekin: Big Data inplementatzea eta produkzio-prozesuak automatizatzea. Merkataritza elektronikoa. Kudeaketa aurreratuko sistemak (ERP, Business Intelligence, SMC, logistika hornidura-katean, produktuaren bizi-zikloa kudeatzeko aplikazioak, etab.) Telelana eta datuak babesteko zerbitzuak.

Cuantía de ayuda:

Laguntzaren zenbatekoa: Gastu garbiaren % 55 gehienez, 18.000 €enpresa eskatzaile bakoitzeko, eta aurrekontuaren % 50, gutxienez, aholkularitza-zerbitzuak.

TEKNOLOGIA BERRIAK EZARTZEKO DIRULAGUNTZA (KIT DIGITAL PROGRAMA: 3 LANGILE EDO GUTXIAGO DITUZTEN ENPRESAK)

Beneficiarios/as:

3 langile baino gutxiago dituzten automatoak eta ETEak.

Diruz lagun daitekeena

Negozioan ezarri beharko diren soluzio digitalizatzaile hauetako batean edo batzuetan erabiltzeko bonua, www.acelapyme.es/kit-digital helbidean eskuragarri dagoen programaren bidez homologatutako aholkularien bidez. • Web gunea eta Interneteko presentzia: bonuaren 2.000 € arte • Merkataritza elektronikoa: bonuaren 2.000 € arte • Sare sozialak kudeatzea: bonuaren 2.000 € arte • Bezeroen kudeaketa: bonuaren 2.000 € arte • Business Intelligence eta Analitika: bonuaren 1.500 € arte • Prozesuen kudeaketa: gehienez 2.000 € bonutik • Faktura Elektronikoa: bonuaren 1.000 € arte • Bulego Birtualeko Zerbitzuak: bonuaren 500 € arte • Komunikazioak Seguruak: bonuaren 250 € arte • Zibersegurtasuna: dispositibo bakoitzarako bonuaren 250€ arte • Presentzia aurreratua Interneten: bonuaren 2.000 € arte • Market Place: bonuaren 2.000 € arte

Cuantía de ayuda:

2.000 €arte autoko edo ETEko.

DIGITALIZAZIOAREN DIAGNOSTIKOAK MERKATARITZAN (INDUSTRIA DIGITALA)

Beneficiarios/as:

Jarduera-azpisektore batzuetako txikizkako saltokiak

Diruz lagun daitekeena

- Establezimendua aztertuko da, eta gomendio estrategikoak, berritzaileak eta digitalak emango dira. Digitalizazio-maila eta lehiakortasunaren egoera hobetu ahal izango dira irtenbide teknologiko berriei eta kontsumo-ohiturei egokituz. - Diagnostikoa modu honetan egituratuko da: - Merkataritza-establezimenduaren eta salmenta-jardueraren ezaugarri orokorrak. - Establezimenduaren lehiakortasun-faktoreak. - Erosketen turismoa. - IKTak eta enpresa-kudeaketako irtenbideak erabiltzea. - Marketina eta marka ezagutzera ematea. - Sarean merkaturatzea.

Cuantía de ayuda:

% 100 dago diruz lagunduta.

Zure negoziorako laguntzen edo diru-laguntzen berri eman edo izapideak egin nahi badituzu, bete ezazu hurrengo formularioa:

Harremanetarako formularioa

reCAPTCHA is required.
×
×