Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak - Getxo Enpresa

Enpresentzako laguntzak eta diru-laguntzak

Jarraian, enpresentzat bideratuta dauden laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa dago zehaztuta, eta gaur egun indarrean jarraitzen dute bertako eskaera epealdiek. Getxo Enpresan laguntza eta diru-laguntza jakin batzuek eskuratu ahal izateko aldez aurretik ezagutu beharreko baldintzen inguruko aholkuak emango dizkiegu bazkide ditugun enpresei, haien indarraldiko epealdiei buruzko informazioa emango diegu eta eskatzea gehien komeni zaizkienen izapideak bideratzen lagunduko diegu. Horretaz gain, espedienteen jarraipena egiten dugu Administrazioak haiekiko ebazpena ematen duen bitartean.

Zure enpresak jaso ditzakeen laguntza eta diru-laguntzen gaineko argibideak eskatu ahal dizkiguzu, honako formulario hau erabiliz:

Harremanetarako formularioa

 

Baieztatzea

Berrikuntza

DIRUZ LAGUNTZEKO PROGRAMA

Onuradunak:

Bizkaiko autonomoak eta enpresa txiki eta ertainak.

Diruz lagun daitekeena

Bizkaiko autonomo eta ETEen enpresa estrategietan berrikuntza txertatzea eta “Konponbide berritzaileak ezartzeko planak” garatzeko aukera eskaintzea. Honako faseak hartzen ditu barne: I. fasea: - ETEentzako aholkularitza: diagnostiko bat egitea, tutore aditu batek lagunduta. II. fasea: - Konponbide berritzaileak ezartzeko banakako plana: aurreko faseko aholkuak, berrikuntzari buruzkoak, praktikan jartzeko laguntza.

Laguntza mota

- Enpresako 1200 euro (gehienez ere), berrikuntzako tutoreak emandako zerbitzuari dagozkionak, eta enpresako 480 euro (gehienez ere), tutoreak II. fasean emandako zerbitzutik eratorritakoak.

Digitalizazio

NAZIOARTEKO MARKETIN DIGITALA EGITEKO LAGUNTZA

Onuradunak:

Bizkaian kokatuta dauden eta edozein jarduera ekonomikoko sektoretan aritzen diren enpresak eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Azterketa egitea eta ekintza-plan bat gauzatzea, honako fase hauetan banatuta egongo dena: 1.- Aholkularitza eta marketin digitaleko plan bat egitea nazioarteko merkatu zehatz baterako, nazioartekotzean aditua den teknikari batek diseinatutakoa eta honako hauek kontuan hartuko dituena: bezeroak, produktua, zerbitzua eta herrialdea. 2- Nazioarteko Marketin Digitalaren Ekintza-plana gauzatzea.

Laguntza mota

- % 100, gehienez ere, nazioarteko marketin digitaleko plana egiteko eta aholkularitzako fasean. - % 50, gehienez ere (2.000 euroko gehienezko mugarekin), gauzatze-fasean.

Finantzazio

DIRUZ LAGUNTZEKO PROGRAMA

Onuradunak:

Jarduera ekonomikoa estatuan garatzen duten enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

Enpresa-proiektuak edo likidezia beharrak finantzatzeko kreditu-lerroa. Finantzatuko diren kontzeptuak zehaztu dira jarraian: ‒ Inbertsio-proiektuak edo jardueraren beharrizan orokorrak garatzea. ‒ Beharrizan teknologikoak ‒ Aktibo finkoak eskuratzea ‒ Turismo-ibilgailuak eta ibilgailu industrialak ‒ Instalazioak berriztatu eta egokitzea. ‒ Enpresen eskuraketa.

Laguntza mota

- Gehieneko zenbatekoa bezeroko 12,5 milioi euro da. - Eskaera aurkezten den kreditu-erakundeak erabakiko du finantzaketa eman ala ez. - Finantzaketa honako modalitate hauen arabera gauzatu ahal izango da: mailegua, leasing-a, renting-a edo kreditu-lerroa.

Gainerako laguntzak

Hizkuntza

LETREROAK JARTZEA ETA OLANAK ETA IBILGAILU KOMERTZIALAK ERROTULATZEA

Onuradunak:

Getxon dauden enpresak.

Diruz lagun daitekeena

- Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz errotulatzea. - Letreroetan edo olanen eta ibilgailu komertzialen errotuluetan ondokoak gertatzen badira, ez da laguntzarik emango: • Establezimenduaren edota bere titularraren izen-abizenak bakarrik agertzen badira. • Akats gramatikalak badaude.

Laguntza mota

- Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskara hutsean errotulatzea: kostu garbiaren % 50a, gehienez ere 360 euroraino. - Olanak, ibilgailu komertzialak, establezimenduetako pertsianak eta biniloak euskaraz eta gaztelaniaz errotulatzea: kostu garbiaren % 30a, gehienez ere 180 euroraino

Inbertsio

MERKATARITZAKO ESTABLEZIMENDUAK MODERNIZATZEKO LAGUNTZAK (MEM)

Onuradunak:

Ete-ak eta autonomoak, txikizkako merkataritzako sektorekoak direnak eta jardueran gutxienez 3 urteko antzinatasuna dutenak.

Diruz lagun daitekeena

- Lokalaren, altzarien eta gainerako ekipamenduen erreforma eta/edo hobekuntza (airea girotzeko, merkataritzako errotuluak, etab.). - Salgaien balantza elektronikoak, ekipamendu informatikoak (kutxa erregistratzaileak, saltokiko terminalak, barra-kodeen irakurgailuak, etab.), merkaturatzeko eta/edo enpresa-kudeaketarako nahiz on line salmentako webguneak sortzeko prozesuetan integratuta dauden aplikazio informatikoak.

Laguntza mota

- Lokala, altzariak eta gainerako ekipamendua berritzeko eta/edo hobetzeko egindako inbertsioaren % 16ko dirulaguntza (BEZa kanpo), eta enpresak edo autonomoak daukan saltoki bakoitzean gutxienez 4.000 euroko inbertsioa egin beharko da. - Balantza elektronikoetarako, ekipamendu informatikoetarako eta aplikazio informatikoetarako egindako inbertsioaren % 16ko dirulaguntza (BEZa kanpo), eta enpresak edo autonomoak daukan saltoki bakoitzean gutxienez 900 euroko inbertsioa egin beharko da. DIRUZ LAGUN DAITEZKEN BI XEDEEN KASUAN - Laguntzaren gehieneko zenbatekoa enpresak edo autonomoak izango duen salmenta-toki bakoitzeko 9.000 € da. ­ Inbertsioak 2018ko ekainaren 1a eta 2019ko ekainaren 28a bitartean egin behar izan dira. - Aurreko atalean ezarri diren portzentajeak gehienez % 30era arte igo ahal izango dira jarraian adieraziko diren muntekin, baldin eta inguruabar hauek egiaztatzen badira: - 2 puntu: UNE 175001 ziurtagiria, bikaintasun-ziurtagiriak edo ‘Saltokitik Enpresara’ programan parte hartzea. - 2 puntu: inbertsioa egin zen datatik gure Elkartea bezalako enpresa-elkarteetako kideak diren enpresentzat. - 2 puntu: inbertsioa kudeaketa-softwarean egiten bada. - 2 puntu: egiaztatzen bada titularrak edo gutxienez enplegatuetako batek merkataritzaren sektorearekin lotuta dagoen irakaskuntza arautuko titulazioa duela. - 3 puntu: egiaztatzen bada gutxienez laguntzaren eskabidearen xedea izan den merkataritzako establezimenduaren plantillaren erdiak mugarik gabeko kontratua duela. - 3 puntu: Berdintasun Plana edo lan- eta familia-bizitza kontziliatzeko Plana badu, edo Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundeak edo beste edozein administrazio publikok jaulkitako Erakunde Laguntzailearen aintzatespena edukitzea. - 2 puntu: enpresa Kontsumobide arbitraje-sistemari atxikita badago. - 2 puntu: enpresaburuak enpresen transmisiorako ‘Berriz Enpresa’ programan parte hartzen badu; inguruabar hori Merkataritza Ganberaren ziurtagiri batekin egiaztatu beharko da. - 2 puntu: inbertsioak establezimenduaren merkataritzako jardueraren garapenerako balio erantsia edo berritzailea ematen badu.

ENPRESA TURISTIKOEN INBERTSIOA ETA LEHIAKORTASUNAREN HOBEKUNTZA LAGUNTZEA

Onuradunak:

Ete-ak edo autonomoak, jarduera-azpisektore hauetarikoren batekoak direnak (ostatu turistikoak, jatetxeak, eta bidai agentziak), eta Euskadin kokatuta daudenak

Diruz lagun daitekeena

- Enpresa-berrikuntza. Besteak beste online merkaturatzea erraztea eta 2.0 komunikabideetan sustapena eta komunikazioa areagotzea, eragingarritasuna eta negozio-kudeaketa hobetuz; halaber, interneten presentzia handiagoa lortzea. Gutxieneko inbertsioa: 5.000 € garbi. ‒ Enpresa eta zerbitzu turistikoen kalitatea hobetzea. Euskal estrategia turistikoarekin bat datozen zerbitzuen eta/edo produktuen eskaintza zabaltzea; instalazioak egokitzea; produktuaren eta/edo zerbitzuaren eskaintza berrirako beharrezkoak diren altzariak eta ekipamenduak erostea. Gutxieneko inbertsioa: 5.000 € garbi. ‒ Eskaintza turismo jasangarri, erantzukizundun eta irisgarriari egokitzea. Jarduera turistikoak inguruan dituen eraginak arintzeko inbertsioak (energia ez kutsagarrien instalazioa, garraio eta mugikortasun eragingarriak, etab.). Gutxieneko inbertsioa: 3.000 € garbi.

Laguntza mota

Diru-laguntza onetsitako zenbateko garbiaren % 30era artekoa. Laguntzaren gehieneko munta, establezimendu bakoitzeko, 15.000 € da

INBERTSIOAK IBILGAILU EFIZIENTE ETA ALTERNATIBOETAN

Onuradunak:

Euskal Autonomia Erkidegoan beren jarduera garatzen duten edo egoitza soziala eta fiskala bertan daukaten pertsona fisiko eta juridiko guztiak.

Diruz lagun daitekeena

Ibilgailu efiziente eta alternatiboetan inbertsioak egitea. Jarraian zehaztu dira: - Ibilgailu arin elektriko puruak eskuratzea. - Autonomia luzeko ibilgailu arin hibridoak eskuratzea, entxufatzekoak edo elektrikoak. - Entxufatu ezin daitezkeen ibilgailu arin hibridoak eskuratzea. - Gas naturalarekin dabiltzan ibilgailu arinak eskuratzea. - Hidrogenoarekin dabiltzan ibilgailu arinak eskuratzea. - Petrolio-gas likidotuarekin dabiltzan ibilgailu arinak eskuratzea. - M1 eta N1 kategorietako gasolinazko edo gasoliozko ibilgailuak eskuratzea.

Laguntza mota

- Erosketa bakoitzeko 3.000 euro, gehienez ere. - Derrigorrez txatarreratu behar da ordeztuko den ibilgailua, 2019ko martxoaren 1etik aurrera.

Kontratazio

DIRULAGUNTZAK KONTRATAZIORAKO

Onuradunak:

Euskadin kokatutako enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

- Kontratu mugagabeak eta praktiketako kontratuak egitea, 6 hileko iraupenarekin, gutxienez, eta lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak (baina ezingo da ezarritako lanaldiaren % 70 baino gutxiago izan) Euskadin bizi diren, Lanbiden izena emanda duten, lan-eskatzaile gisa alta emanda duten eta langabeak diren 16 eta 30 urte bitarteko gazteentzako. - Urteko ordainsari gordina ezingo da izan langilearen titulazio akademikoari dagokiona baino txikiagoa. - Kontratuen bitartez, enplegu garbia sortu beharko da kontratatzailea sartu baino sei hilabete lehenago zegoen plantilla osoaren gainean.

Laguntza mota

- 12 hilabete baino gutxiagoko praktiketako kontratuetarako zenbatekoa 3.150 euro eta 4.900 euro bitartekoa izango da. - Gutxienez 12 hilabete iraungo duten praktiketako kontratuetarako zenbatekoa 5.040 euro eta 7.840 euro bitartekoa izango da. - Kontratu mugagabeetarako, zenbatekoa 6.300 euro eta 9.800 euro bitartekoa izango da. - Kontratua emakume bati egiten bazaio, zenbatekoa % 10 handituko da. - Zehaztutako zenbatekoak lanaldi osoko kontratuetarako dira, lanaldi partzialen kasuan, lanaldiaren arabera doituko dira zenbatekoak.

DIRULAGUNTZAK KONTRATAZIORAKO

Onuradunak:

Bizkaian kokatutako enpresa eta autonomoak.

Diruz lagun daitekeena

- Kontratu mugagabeak edo iraupen mugatukoak, lanaldi osokoak edo partzialekoak formalizatzea, gutxienez 12 hilabeteko iraupena izan behar dutenak. - Kontratuak 2018ko irailaren 15a eta 2019ko irailaren 13a bitartean formalizatuta egon behar dira. - Kontratatutako langile guztiek Lanbiden enplegu-eskatzaile eta langabe gisa izena emanda izan behar dute. - Ezin izango dira diruz lagundu 8.000 euro baino gutxiagoko urteko soldata gordina duten kontratuak, kontratuaren lanaldia partziala denean eta ezarritako ohiko lansaio osoaren % 50ekoa, gutxienez. Lansaio osoko kontratuen kasuan, urteko soldata gordina gutxienez 12.000 euro izan behar da.

Laguntza mota

- Kontratu bakoitzeko gehieneko zenbatekoa 7.000 euro da, 70.000 euroko mugarekin eta autonomo edo enpresa bakoitzeko 10 kontraturekin, gehienez ere. - Kontratazioaren dirulaguntza soldata gordinaren % 25ekoa izango da iraupen mugatuko kontratuetarako, eta % 35ekoa kontratu mugagabeetarako, 12 hilabetean zehar.

GAZTEEN ITZULERA PLANA

Onuradunak:

Euskadin kokatutako enpresa eta autonomoak

Diruz lagun daitekeena

- Aldi baterako kontratuak eta kontratu mugagabeak egitea, lanaldi osoan nahiz partzialean (betiere lanaldi partziala gutxienez ezarritako lanaldiaren % 70koa bada, prestakuntza- zein ikaskuntza-kontratuetarako bada salbu), azken 12 hiletan EAEn bizi izan ez diren eta lanik egin ez duten 35 urtetik beherakoentzat baina autonomia-erkidego horrekiko lotura dutenak arrazoiak hauek direla bide: jaiotzez, ikasketa presentzialak egin eta titulu ofiziala eskuratu izanagatik edota EAEtik joan baino lehen administrazio-egoitza izan zelako 2 urtez. - Diruz lagunduko den epea 12 hilekoa izango da gehienez eta betiere 2019-10-30an amaituko da. - Kontratatutako pertsonaren ordainsaria haren titulazioaren araberakoa izango da. - Kontratazioak plantillaren gehikuntza garbia ekarri behar du.

Laguntza mota

- 4.800 euro eta 9.600 euro artean 12 hileko kontratuetarako, eta 6.000 euro eta 12.000 euro artean kontratu mugagabeetarako - Zenbateko horiek % 10 handituko dira emakumezkoak kontratatzen baldin badira

Kontziliatzea

Nazioartekotzerako

Teknologia berriak

×
×